Projekt „Iskustvo tugovanja mladih kao resurs za osobni rast i razvoj“

U rujnu 2023. započeli smo s provedbom dvogodišnjeg projekta u okviru Erasmus + programa pod nazivom „Iskustvo tugovanja mladih kao resurs za osobni rast i razvoj“, a u suradnji  s partnerom iz Republike Češke, Šleskim sveučilištem u Opavi.

Za vrijeme provedbe projekta stručnjaci naše udruge proći će edukaciju na temu pružanja podrške osobama s iskustvom tugovanja radi smrti bliske osobe. Znanja će iskoristiti za pripremu programa grupne podrške za mlade u dobi od 18 do 29 godina s iskustvom gubitka bliske osobe, koji će zatim i provesti sa dvije grupe mladih. Nositelji i partneri će znanja i iskustva stečena provedbom projekta objediniti u online priručniku, a projekt će završiti okruglim stolom za stručnjake i zainteresiranu javnost, na temu rada s mladima s iskustvom tugovanja zbog smrti bliske osobe.

Osim izrađenog i provedenog programa podrške za mlade kao i objavljenog priručnika, očekuje se da će bitan rezultat transnacionalne suradnje biti međusobno obogaćenje i jačanje kapaciteta obaju uključenih organizacija. Konkretno, Djeca prva će od češkog partnera primiti strukturirana znanja o pružanju podrške osobama s iskustvom tugovanja radi gubitka bliske osobe, temeljem programa edukacije koju djelatnici sveučilišta provode sa stručnjacima udruge u Češkoj. Češki partneri će pak imati priliku saznati kako njihov pristup funkcionira kada ga se primijeni u grupnom radu s mladima te će stečena znanja moći iskoristiti u budućem radu sa stručnjacima i s mladima, osobito kroz savjetovalište za studente. S obzirom na to da jedan od ciljeva Malih partnerstava ulazak novih organizacija u svijet Erasmusa +, bitan resurs za našu udrugu predstavlja i bogato iskustvo naših transnacionalnih partnera u pripremi i provedbi Erasmus projekata.

Projekt je financiran u okviru programa Europske unije Erasmus+, a bespovratna sredstva dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.