Završetak projekta “Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja”

Projekt „Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja“ provodi se u Zagrebu i Križevcima, u partnerstvu s CZSS Zagreb – podružnica Sesvete i CZSS Križevci. Provedbu projekta sufinancira Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Osnovni cilj projekta je pridonijeti prevenciji i smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i među djecom i mladima kroz primjenu multidisciplinarnog pristupa i pružanje izvaninstitucionalnih usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške djeci, mladima, roditeljima/skrbnicima iz obitelji u tretmanu centra za socijalnu skrb kojima je izrečena neka od mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta.


U završnoj fazi provedbe projekta, a s ciljem vrednovanja i praćenja, provedene su fokus grupe sa stručnjacima koji su bili uključeni u rad multidisciplinarnog tima. Podaci dobiveni na fokus grupama dat će informaciju koja su područja provedbe bila uspješna te dati važne smjernice za unaprjeđenje multidisciplinarnog pristupa. Visoka uključenost stručnjaka, članova multidisciplinarnog tima, kroz konzultacije i mentorske sastanke tijekom cijele provedbe projekta, kao i dobivanje povratih informacija i sudjelovanje u evaluaciji projekta te stečena znanja i vještine doprinose održivosti projekta i sinergijskom djelovanju u smjeru trajne dobrobiti djece i mladih.

Tijekom cijele provedbe projekta lokalna zajednica i šira stručna i zainteresirana javnost bili su kontinuirano informirani o samoj provedbi, ciljevima i aktivnostima. Završno predstavljanje rezultata projekta održano je u Križevcima 30.11.2017..