Završeni programi i projekti

Od rujna 2023. godine u našoj se udruzi provodi projekt „Drugi način – projekt promicanja mentalnog zdravlja“. Projekt financira Grad Zagreb, a partneri u provedbi projekta su zagrebačke osnovne škole Dragutina Kušlana i Vladimira Nazora. Cilj projekta je doprinijeti zaštiti mentalnog zdravlja kroz jačanje psihološke otpornosti djece osnovnoškolske dobi na području Grada Zagreba. Naglasak u […]

Projekt „Zauzmi stav“ je projekt čiji je glavni cilj doprinijeti prevenciji svih oblika ovisnosti kod djece osnovnoškolske dobi na području Grada Zagreba. Projekt je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a provodimo ga u partnerstvu s OŠ Markuševec, OŠ Vladimira Nazora i OŠ Sesvetska Sopnica. Projekt ima pozitivno stručno mišljenje […]

Program „Igrom do škole – VG“ namijenjen je djeci predškolske dobi, koja nisu uključena u program predškolskog odgoja i obrazovanja, i njihovim roditeljima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Program je usmjeren na osnaživanje procesa socijalizacije djece te jačanje roditeljske uloge u osiguravanju uvjeta i poticanja ranog razvoja djeteta. Pridonosi cjelovitom razvoju i prevenciji […]

Projekt „I ja mogu drugačije!“ provodi Udruženje „Djeca prva“ kao nositelj projekta, u partnerstvu sa Učeničkim domom Križevci i Učeničkim domom Dora Pejačević. Projekt se provoditi na razni dvije županije: Koprivničko-križevačka županija i Grad Zagreb u periodu od 13.10.2022. do 31.08.2023. Provedbom projektnih aktivnosti planira se pridonijeti prevenciji svih oblika vršnjačkog nasilja na području Grada […]

„Ljubav bez boli“ je projekt čiji je glavni cilj pridonijeti smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih. Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u partnerstvu s Klasičnom gimnazijom Zagreb, […]

U Republici Hrvatskoj prava djece su propisana zakonima i drugim aktima, ali se ne ostvaruju u dovoljnoj mjeri. Posebno se to odnosi na prava djece u nepovoljnom položaju kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, žrtve nasilja, s invaliditetom, s teškoćama, u osjetljivim obiteljskim situacijama, u riziku od siromaštva i […]

Projekt „Iskoristi priliku“ provodi Udruženje „Djeca prva“ u partnerstvu sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u periodu od rujna do prosinca 2022. godine. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Projekt „Iskoristi priliku“ usmjeren je na edukaciju mladih o svijetu rada kroz unaprjeđenje znanja i […]

Projekt „Moja obitelj“ provodi Udruženje „Djeca prva“ u razdoblju od 01.09.2022. do 31.08.2023. u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Gradom Zagrebom. Provedbom aktivnosti projekta pruža se podrška jednoroditeljskim obiteljima kroz savjetovanje djece i roditelja, grupni rad s roditeljima usmjeren jačanju roditeljskih kompetencija i kompetencija za pristup tržištu rada; unaprjeđenje kompetencija stručnjaka socijalne […]

Udruženje “Djeca prva” zajedno s Centrom za razvoj zajednice “Suncokret” sudjeluje kao partner na projektu “Zajedno gradimo sustav podrške” čiji je nositelj Udruga Amozonas. Više o projektu pročitajte u nastavku… Naziv projekta: Zajedno gradimo sustave podrške, UP.04.2.1.11.0185 u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ Kratki opis: Kroz projekt će partnerske […]

Projekt “Drugi način” usmjeren je zaštiti mentalnog zdravlja kroz jačanje psihološke otpornosti. Kao što pravilnom brigom za tijelo možemo jačati svoj imunitet, tako i pravilnom brigom za svoj um možemo doprinijeti svojem mentalnom zdravlju. Zato je prvi i najvažniji korak u brizi za mentalno zdravlje upravo prevencija. Ključne aktivnosti projekta: Pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne […]