Završeni programi i projekti

Od rujna 2023. godine u našoj se udruzi provodi projekt „Drugi način – projekt promicanja mentalnog zdravlja“. Projekt financira Grad Zagreb, a partneri u provedbi projekta su zagrebačke osnovne škole Dragutina Kušlana i Vladimira Nazora. Cilj projekta je doprinijeti zaštiti mentalnog zdravlja kroz jačanje psihološke otpornosti djece osnovnoškolske dobi na području Grada Zagreba. Naglasak u […]

Program „Igrom do škole – VG“ namijenjen je djeci predškolske dobi, koja nisu uključena u program predškolskog odgoja i obrazovanja, i njihovim roditeljima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Program je usmjeren na osnaživanje procesa socijalizacije djece te jačanje roditeljske uloge u osiguravanju uvjeta i poticanja ranog razvoja djeteta. Pridonosi cjelovitom razvoju i prevenciji […]

Projekt „I ja mogu drugačije!“ provodi Udruženje „Djeca prva“ kao nositelj projekta, u partnerstvu sa Učeničkim domom Križevci i Učeničkim domom Dora Pejačević. Projekt se provoditi na razni dvije županije: Koprivničko-križevačka županija i Grad Zagreb u periodu od 13.10.2022. do 31.08.2023. Provedbom projektnih aktivnosti planira se pridonijeti prevenciji svih oblika vršnjačkog nasilja na području Grada […]

„Ljubav bez boli“ je projekt čiji je glavni cilj pridonijeti smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih. Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u partnerstvu s Klasičnom gimnazijom Zagreb, […]

Projekt „Iskoristi priliku“ provodi Udruženje „Djeca prva“ u partnerstvu sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u periodu od rujna do prosinca 2022. godine. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Projekt „Iskoristi priliku“ usmjeren je na edukaciju mladih o svijetu rada kroz unaprjeđenje znanja i […]

Projekt „Moja obitelj“ provodi Udruženje „Djeca prva“ u razdoblju od 01.09.2022. do 31.08.2023. u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Gradom Zagrebom. Provedbom aktivnosti projekta pruža se podrška jednoroditeljskim obiteljima kroz savjetovanje djece i roditelja, grupni rad s roditeljima usmjeren jačanju roditeljskih kompetencija i kompetencija za pristup tržištu rada; unaprjeđenje kompetencija stručnjaka socijalne […]

Udruženje “Djeca prva” zajedno s Centrom za razvoj zajednice “Suncokret” sudjeluje kao partner na projektu “Zajedno gradimo sustav podrške” čiji je nositelj Udruga Amozonas. Više o projektu pročitajte u nastavku… Naziv projekta: Zajedno gradimo sustave podrške, UP.04.2.1.11.0185 u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ Kratki opis: Kroz projekt će partnerske […]

Projekt “Drugi način” usmjeren je zaštiti mentalnog zdravlja kroz jačanje psihološke otpornosti. Kao što pravilnom brigom za tijelo možemo jačati svoj imunitet, tako i pravilnom brigom za svoj um možemo doprinijeti svojem mentalnom zdravlju. Zato je prvi i najvažniji korak u brizi za mentalno zdravlje upravo prevencija. Ključne aktivnosti projekta: Pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne […]

„Ljubav bez boli“ je projekt čiji je glavni cilj pridonijeti smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih. Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u partnerstvu s Klasičnom gimnazijom Zagreb […]

Projekt „Točka promjene – obitelj bez nasilja“ je projekt čiji je glavni cilj doprinijeti pružanju sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja u obitelji, ublažavanju posljedica počinjenog nasilja te prevenciji i smanjenju svih pojavnih oblika nasilja. Projekt traje od siječnja do prosinca 2022. godine, a financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Projekt […]