Poštuj sebe, poštuj druge

logo-21

Projektom „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ želimo doprinijeti socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju kroz:

  • osiguravanje dostupnih izvaninstitucijskih usluga savjetovanja i pomaganja za djecu i mlade s problemima u ponašanju te njihove obitelji
  • osnaživanje kapaciteta stručnjaka za pružanje podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima
  • informiranje javnost o procesu deinstitucionalizacije i važnosti dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga te ju senzibilizirati za prava ranjivih skupina

Potrebno je osigurati sustavno i usklađeno djelovanje različitih sustava te svih pružatelja socijalnih usluga kako bi se djeca i mladi s problemima u ponašanju te članovi njihovih obitelji mogli uključiti u sveobuhvatan psihosocijalan tretman i pronaći pravi smjer koji nije uvijek jasno vidljiv.

Zaključci okruglog stola „Mentalno zdravlje djece i mladih“

Okrugli stol „Mentalno zdravlje djece i mladih“ održan je 26. listopada 2023. u Zagrebu, u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Udruženja „Djeca prva“, koji u partnerstvu s Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode projekt „Poštuj sebe, poštuj druge […]

Opširnije

Deinstitucionalizacija

Zanemarivanje i zlostavljanje djeteta, nepovoljni odnosi u obitelji, nedostatak roditeljskih vještina, problemi u ponašanju djece i mladih, siromaštvo, zlouporaba sredstava ovisnosti od strane roditelja neki su od razloga izdvajanja djece i mladih iz primarne obitelji i smještanja u institucije (Ajduković, Sladović Franz i Kregar, 2005).  Institucionalna skrb ima svoje pozitivne strane kao što su zadovoljavanje […]

Opširnije

Izvaninstitucijske socijalne usluge

Socijalne usluge su aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici. Priznaju se na temelju sveobuhvatne procjene potreba korisnika i resursa obitelji i lokalne zajednice. Ovisno o potrebama korisnika mogu se pružati privremeno ili tijekom duljeg razdoblja. U nastavku smo naveli socijalne usluge te […]

Opširnije

Savjetovanje – pronađi pravi smjer

Savjetovanje za djecu i mlade Osjećaš se tužno, ljuto ili uplašeno? Imaš problema kod kuće? Muči te škola i školske obaveze? Ne slažeš se sa svojim vršnjacima? Imaš neki drugi problem koji te muči? Ako imaš problem i ne znaš kako ga riješiti, obrati se odrasloj osobi kojoj vjeruješ kako bi zajedno našli sigurno mjesto […]

Opširnije

Obitelj i zajednica imaju ključnu ulogu u životu djece i mladih

Obitelj i zajednica imaju ključnu ulogu u životu djece i mladih. Zato je naš projekt ”Poštuj sebe, poštuj druge” usmjeren pružanju podrške djeci i mladima u obiteljskom okruženju i zajednici.  Upravo je to pravi smjer u izgradnji sigurnog društva za djecu i mlade. 🧭

Opširnije

Podrška, a ne kazna!

Razumijevanje i pružanje stručne podrške je pravi smjer ako želimo rješavati probleme u ponašanju. To je cilj projekta ”Poštuj sebe, poštuj druge” kroz koji , u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz, želimo postići pozitivne društvene promjene. Podržavajući ovaj projekt, podržavamo izgradnju sigurnog […]

Opširnije

Poštovanje, povjerenje i uvažavanje temelji su zdravog i sigurnog društva

Društvo koje brine za slabije, koje skrbi za djecu, pruža podršku roditeljima, koje jača sigurno obiteljsko okruženje i lokalnu zajednicu je zdravo društvo. Upravo je to cilj projekta ”Poštuj sebe, poštuj druge” pružanjem podrške djeci i mladima kroz izvaninstitucijske socijalne usluge savjetovanja, u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje […]

Opširnije

Stručna podrška djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovim njihovih obitelji nastavlja se i dalje

„Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) je dvogodišnji projekt kojim se doprinosi socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju kroz pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja djeci, mladima i članovima njihovih obitelji; programe razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih; program podrške roditeljstvu; osnaživanje kapaciteta stručnjaka […]

Opširnije

Alternativni oblici skrbi

Djeca i mladi s problemima u ponašanju su u visokom riziku od socijalne isključenosti, izdvajanja iz obitelji i smještaja u institucije. Institucionalna skrb ima svoje pozitivne strane u vidu zadovoljavanja osnovnih fizičkih i psihičkih potreba djeteta i mlade osobe,  sprječavanja nastavka zanemarivanja i zlostavljanja te pružanje sigurne okoline za oporavak od traumatskih događaja (Sovar, 2015). […]

Opširnije

Zaključci okruglog stola „Činimo li dovoljno za djecu i mlade s problemima u ponašanju?“

Okrugli stol „Činimo li dovoljno za djecu i mlade s problemima u ponašanju?“ održan je 27. siječnja 2023. u Zagrebu, u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i udruge „Djeca prva“, koji u partnerstvu s Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište […]

Opširnije

Okrugli stol “Činimo li dovoljno za djecu i mlade s problemima u ponašanju?”

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom kao partner na projektu „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“, a čiji je nositelj Udruženje „Djeca prva“ te partneri Društvo za psihološku pomoć i Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“, organizira stručni skup, okrugli […]

Opširnije

„Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055)

Projektom „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ doprinosimo socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju (s posebnim naglaskom na djecu i mlade u jednoroditeljskim obiteljima) kroz pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga djeci, mladima i članovima njihovih obitelji. Projekt traje od 28. listopada 2021. do 28. listopada 2023. godine, […]

Opširnije

Iskustveno učenje u prirodi u projektu “Poštuj sebe, poštuj druge”

U sklopu projekta „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) provodimo programe razvoja socijalizacijskih vještina s ciljem pružanja podrške i osiguravanja izvaninstitucijske usluge savjetovanja i pomaganja djeci i mladima s problemima u ponašanju te njihovim obiteljima. Prvi od takvih programa bio je 5-dnevni program iskustvenog učenja u prirodi za djecu/mlade […]

Opširnije

Institucionalna skrb

Institucionalna skrb odnosi se na pružanje usluge stalnog i tjednog smještaja u sklopu kojeg se korisnicima osigurava stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, organizirano provođenje slobodnog vremena i dr. (NN, 36/11). Institucionalna skrb dugo se smatrala najboljim oblikom skrbi za ugroženu djecu i odrasle osobe te se procjenjuje kako više […]

Opširnije

Program razvoja socijalizacijskih vještina

U sklopu projekta „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) provodimo programe razvoja socijalizacijskih vještina s ciljem pružanja podrške i osiguravanja izvaninstitucijske usluge savjetovanja i pomaganja djeci i mladima s problemima u ponašanju te njihovim obiteljima. Prvi od tri planirana programa je 5-dnevni program iskustvenog učenja u prirodi za djecu/mlade […]

Opširnije

Djeca i mladi s problemima u ponašanju

Problemi u ponašanju djece i mladih naziv je za različite oblike ponašanja koja se znatno razlikuju od ponašanja primjerenog dobi, situaciji i društvenim normama. Takva ponašanja se razlikuju s obzirom na intenzitet, trajanje, složenost te mogu biti štetna kako za samu osobu tako i za njezinu užu i širu okolinu zbog čega zahtijevaju adekvatnu stručnu […]

Opširnije

„Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055)

Projektom „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ doprinosimo socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju (s posebnim naglaskom na djecu i mlade u jednoroditeljskim obiteljima) kroz pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga djeci, mladima i članovima njihovih obitelji. U prvih 6 mjeseci provedbe pružili smo 77 usluga savjetovanja i […]

Opširnije

Projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055)

Rizični čimbenik za razvoj problema u ponašanju je odrastanje u rizičnim uvjetima kao što su smanjene roditeljske kompetencije, zanemarivanje i zlostavljanje, konfliktni odnosi, socioekonomske i zdravstvene poteškoće, nedostatna socijalna podrška, nerazumijevanje okoline i dr.  Dodatno, djeca koja odrastaju u jednoroditeljskim obiteljima u povećanom su riziku od suočavanja s kognitivnim, emocionalnim i socijalnim problemima pri čemu […]

Opširnije
eu-fondovi-lenta

Projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/ ; http://www.esf.hr/