Mreža udruga za djecu

Mreza udruga za djecu RGB LOGO COLOR

Mreža udruga za djecu okuplja organizacije posvećene zaštiti i promicanju dječje dobrobiti diljem Republike Hrvatske.

Zalažemo se za pravednost i jednake mogućnosti za svako dijete. Posebnu pažnju posvećujemo najranjivijoj djeci: djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju, s poteškoćama mentalnog zdravlja, žrtvama nasilja, djeci s teškoćama u razvoju i invaliditetom, u osjetljivim obiteljskim situacijama, djeci s iskustvom ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; te članovima njihovih obitelji. 

Organizacije okupljene u Mrežu udruga za djecu surađuju u sljedećim područjima:

 • Zagovaranju poštivanja dječjih prava u svim sustavima i na svim razinama,
 • Praćenju i analizi javnih politika za djecu, s ciljem zagovaranja pozitivnih promjena, usmjerenih na bolji život svakog djeteta u Hrvatskoj,
 • Zagovaranju cjelovitih zakonskih rješenja koja osiguravaju zaštitu i ostvarenje dječjih prava u svim segmentima društva te njihovu dosljednu primjenu u praksi,
 • Osiguravanju potrebnih usluga za djecu i roditelje u lokalnoj zajednici te informiranju o dostupnim oblicima podrške djeci, mladima i roditeljima odnosno članovima njihovih obitelji,
 • Razmjeni iskustava i primjera dobre prakse te jačanju kapaciteta članica Mreže u području zagovaranja.

Kontakt:

Mreža udruga za djecu nastala je u okviru projekta „Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece“ koji se provodio u periodu od listopada 2022. do veljače 2024. godine, uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Udruženje „Djeca prva“

Hrvatskog proljeća 34/II
01/2947 066

djeca, mladi, roditelji, obitelji u riziku, žrtve nasilja, stručnjaci u odgojno-obrazovnom sustavu i sustavu socijalne skrbi

savjetovanje, psihosocijalno savjetovanje (individualno, partnersko, obiteljsko), škola za roditelje, preventivno-socijalizacijske radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, predavanja i radionice za stručnjake

Hrabri telefon

Adresa: Draškovićeva 72, 10000 Zagreb
Tel: 01/3793-000
Savjetodavna linija za djecu: 116 111
Savjetodavna linija roditelje: 0800 0800
E-pošta ureda:
E-pošta za savjetodavnu pomoć:

Djeca (0-18 godina), djeca žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, djeca s teškoćama mentalnog zdravlja, djeca s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u učenju, djeca rastavljenih roditelja, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi te roditelji/skrbnici i odrasle osobe zabrinute za djetetovu dobrobit

Savjetodavne linije za djecu i roditelje

Hrabri telefon pruža usluge savjetovanja putem telefona i e-savjetovanja (chat, forum i e-poštom). Besplatna i anonimna savjetodavna linija za djecu 116 111 dostupna je djeci žrtvama nasilja
nad i među djecom, djeci žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja, dok je njihovim roditeljima, obiteljima te stručnjacima koji rade s djecom pomoć i podrška dostupna 0800 0800.

Savjetovalište za roditelje i djecu „Snaga obitelji“

Tel: 01 6117 190
E-pošta:

Radno vrijeme Savjetovališta svaki radni dan od 09.00 do 20.00 sati.
Savjetovalište pruža usluge savjetovanja i podrške obitelji kroz individualni i grupni rad, individualno savjetovanje za djecu i roditelje suočene s rizicima (loša komunikacija unutar obitelji, zlostavljajući i/ili zanemarujući postupci od strane roditelja, razvod braka roditelja,
problemi u ponašanju djeteta, poteškoće u učenju djeteta te nasilje među vršnjacima). Grupni rad sastoji se od radionica za djecu i roditelje. Roditeljima je namijenjena Škola za roditelje tijekom koje mogu unaprijediti svoje roditeljske vještine, dok su djeci na raspolaganju radionice osnaživanja u koju se mogu uključiti djeca čiji su roditelji razvedeni i radionice jačanja socijalne kompetentnosti (socijalnih vještina). Sve usluge su besplatne, a mogu se ostvariti putem telefona, e-pošte ili osobno dolaskom u Savjetovalište uz prethodni dogovor.

Društveni centar Borovje

Tel: 01 6112758
E-pošta:

Aktivnosti programa namijenjene su djeci od 4 do 18 godina i u potpunosti besplatne za korisnike. Od usluga najzastupljenije su preventivno – socijalizacijske radionice, pomoć pri učenju i logopedske vježbe. Redovito se provodi i radionice medijske pismenosti i osnaživanja djece pri polasku u srednju školu. Sve aktivnosti odvijaju u prostorijama Društvenog centra od ponedjeljka do petka od 09 do 20h, u skladu s prethodnim dogovorom.

SOS Dječje selo Hrvatska

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca, mladi i obitelji u riziku

 • pružamo uslugu smještaja i organiziranog stanovanja  za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • pružamo uslugu osobnog mentora za mlade koji izlaze iz sustava skrbi i pripremaju se za samostalni život
 • pružamo psihosocijalnu podršku u  domu obitelji u potrebi
 • pružamo individualni/grupni savjetodavni i terapijski rad djeci u riziku
 • povećanje roditeljskih kapaciteta, znanja i vještina putem individualnih ili grupnih savjetovanja i Škole za roditelje
 • pomažemo obiteljima u kriznim situacijama podrškom u higijenskim i prehrambenim potrepštinama, odjeći, obući te u olakšavanju pristupa obrazovanju

Društvo Naša djeca Opatija

 • djeca do 15 godina urednog razvoja i
 • djeca s teškoćama u razvoju do 15 godina
 • Podrška djeci i roditeljima u odrastanju djece
 • Radionice i igraonice za djecu s teškoćama u razvoju
 • Logopedske tretmane
 • Psihološku podršku
 • Senzornu integraciju
 • Podršku socijalnog pedagoga i rehabilitatora
 • Predavanja za roditelje
 • Zagovaranje dječjih prava
 • Aktivnu dječju participaciju kroz rad Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije i Dječje forume DND

Ambidekster klub


+385 (0) 1 285 2170
+385 99 368 1838

Djeca i mladi te njihove obitelji, primarno oni u riziku od socijalnog isključivanja uključujući Romkinje i Rome kao i djecu i mlade kao i mladi s teškoćama u učenju i problemima u ponašanju.

Psiho-socijalno savjetovanje, individualni i grupni psiho-socijalni tretman, socijalno mentorstvo, informiranje i savjetovanje, podršku, savjetovanje i povezivanje s resursima u zajednici kroz mobilni tim, organiziranje neformalnog obrazovanja iz područja zdravstvenog obrazovanja, osobnog i socijalnog razvoja, građanskog obrazovanja i volontiranja.

Društvo za psihološku pomoć / Centar Modus

Ulica kneza Mislava 11, Zagreb
01/4826 111

djeca, mladi, roditelji, obitelji, osobe starije životne dobi, izbjeglice i migranti, žrtve nasilja, počinitelji nasilja

savjetovanje, psihosocijalno savjetovanje, grupni preventivni psihoedukativni program, grupni tretmanski psihosocijalni program, terapija igrom, pomoć u učenju, edukacija stručnjaka

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID

 • Roditelji i djeca s razvojnim teškoćama i rizicima,
 • stručnjaci koji pružaju podršku djeci s razvojnim teškoćama i rizicima i njihovim obiteljima,
 • donositelji odluka i šira javnost
 • Marte Meo savjetovanje za roditelje djece s razvojnim teškoćama i rizicima,
 • radionice i predavanja (online i uživo) za roditelje djece s razvojnim teškoćama i rizicima,
 • program radionica “Rastimo zajedno Plus” za roditelje djece s teškoćama u razvoju,
 • izdavanje publikacija za roditelje i stručnjake,
 • senzibilizacija opće i stručne javnosti za potrebe djece s razvojnim rizicima i teškoćama i njihovih obitelji, zagovaranje njihovih prava te profesionalnih i etičkih standarda u radu,
 • edukacije, radionice, konferencije, tematski skupovi i podrška stručnjacima (liječnicima, psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, odgojiteljima, socijalnim radnicima itd.) u radu s djecom s razvojnim teškoćama i rizicima i njihovim obiteljima,
 • znanstveno-istraživački rad u području rane intervencije u djetinjstvu.

Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima

Djeca oboljela od maligne bolesti, obitelji djece oboljele od maligne bolesti (roditelji, braća i sestre), mlade osobe liječene od maligne bolesti u djetinjstvu, medicinsko osoblje, volonteri

Pružanje i organiziranje besplatnog smještaja
Savjetovanje u ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava, organiziranje, posredovanje i provođenje određenih pogodnosti
Psihološka podrška djeci, roditeljima te roditeljima čija su djeca preminula
„Peer“ grupe podrške roditelja
„Peer“ grupe podrške djeci i mladima liječenim od maligne bolesti
Rehabilitacijske aktivnosti za djecu i mlade
Radionice za podizanje svijesti u školskoj okolini djece koja se liječe
Nutricionističko savjetovanje

Dječji kreativni centar DOKKICA

Djeca – opća populacija
Djeca u riziku i s problemima u ponašanju
Djeca s teškoćama u razvoju
Djeca izložena nasilju u obitelji
Roditelji
Roditelji djece u riziku i s problemima u ponašanju
Roditelji djece s teškoćama u razvoju
Odrasle osobe žrtve nasilja u obitelji
Odgojno-obrazovni djelatnici

Socijalne usluge prema čl. 71 Zakona o socijalnoj skrbi:
Savjetovanje
Stručna procjena
Psihosocijalno savjetovanje
Rana razvojna podrška
Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Ostale socijalne usluge (u širem smislu):
Odgojno-obrazovni programi za djecu
Kraći programi dnevnog boravka za djecu
Kraći tematski programi za djecu
Predavanja za roditelje
Grupne radionice podrške za roditelje
Radionice socijalnih vještina za djecu
Edukacije o mentalnom zdravlju

Savez društava “Naša djeca” Hrvatske

djeca – opća populacija, roditelji – opća populacija, djeca i roditelji slabijeg imovinskog stanja, članovi Društava “Naša djeca” iz mreže lokalnih DND-ova, volonteri, lokalne i regionalne uprave/samouprave, odgojno-obrazovne ustanove, dječji bolnički odjeli

stručna podrška, edukacije, usavršavanja, konzultacije članovima iz lokalnih Društava “Naša djeca” (106 osnovnih DND-ova),  vođenje i koordinacija nacionalnih programa /projekata čiji je Savez nositelj i/ili partner, programi podrške roditeljima u odgoju djece, programi prevencije vršnjačkog nasilja, ovisnosti među djecom, pretilosti, programi/projekti na području dječje participacije, održivog razvoja, STEM-a, dječjeg stvaralaštva, humanitarne akcije i kampanje za ranjive skupine djece i njihove obitelji, edukacije za koordinatore, voditelje, mentore svih programa/projekata Saveza koji imaju programe edukacije i razvijanja programa za rad s djecom iz određenog područja djelovanja, edukacija i konzultacije za koordinatore iz gradova, općina, županija za vođenje nacionalnih programa “Gradovi i općine-prijatelji djece” i “Županija-prijatelj djece”, kao i koordinatore u bolnicama za program “Za osmijeh djeteta u bolnici”, organizacija konferencija, stručnih i javnih skupova/okruglih stolova, savjetovanja iz područja djelovanja skrbi za djecu, humanitarne akcije i donacijske kampanje za djecu, dodjela književnih nagrada i nagrada za promicanje dječje participacije, izdavačka djelatnost stručne i programske publikacije (priručnici, publikacije, ilustrirana izdanja) i sl.

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

 • Djeca i mladi
 • Roditelji/samohrani roditelji
 • Onkološki bolesnici
 • Građani u potrebi za savjetovanjem
 • Radionice za unapređenje roditeljskih kompetencija
 • Individualno savjetovanje
 • Profesionalna orijentacija i karijerno savjetovanje
 • Razvoj vještina učenja
 • Psihološka procjena
 • Psihosocijalne radionice za djecu i mlade
 • Partnersko/bračno savjetovanje i obiteljska medijacija

Udruga „Igra“ za pružanje psihosocijalnih usluga i edukacija

1/ djeca i mladi u riziku: bez odgovarajuće razvojne podrške u obitelji, djeca i mladi s iskustvom života u alternativnoj skrbi
2/ roditelji djece i mladih u riziku
3/ stručnjaci: edukanti psihoterapijskih škola, psihoterapeuti, studenti i stručnjaci pomagačkih zanimanja koji rade s djecom i mladima

 1/ (Psihosocijalno) savjetovanje

 • individualno
 • roditeljsko

2/ Psiho-socijalno-pedagoški rad

 • Individualni rad: individualna podrška, vršnjačka podrška, osobno mentorstvo, pomoć u učenju
 • Grupni rad: socijalizacijske radionice, radionice konstruktivnog provođenja slobodnog vremena, škola za roditelje, radionice za stjecanje ključnih kompetencija za samostalni život, radionice brige o mentalnom zdravlju, pomoć u učenju, radionice za mlade koji su izašli iz alternativne skrbi

3/ Psihoterapija

4/ Osnaživanje stručnjaka: edukacije, supervizija, radno-edukativni sastanci, usavršavanje stručnim volontiranjem, grupe podrške

5/ Kreiranje edukativnih materijala za korisnike i stručnjake: preventivni, tretmanski programi, priručnici, brošure, video materijali…

6/ Informiranje putem društvenih mreža, korištenje prostora, računala, printera i olakšavanje pristupa u lokalnoj zajednici

Udruga roditelja Korak po korak

 • djeca, mladi, roditelji – opća populacija
 • maloljetne i mlade trudnice i roditelji
 • obitelji (bivših) kažnjenika/zatvorenika
 • odgojno-obrazovni djelatnici
 • psihološko savjetovanje i psihosocijalna podrška
 • podrška u ostvarivanju zakonskih prava
 • edukacija i informiranje
 • pravna podrška
 • liječničko savjetovanje za maloljetne/mlade trudnice/majke

Udruga SIDRO – odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću

udruga-sidro.hr

odgojitelji, stručni suradnici i drugi zaposleni u predškolskim ustanovama, roditelji djece rane i predškolske dobi, djeca rane i predškolske dobi

savjetovanje u području stručno pedagoških pitanja, savjetovanje i podrška u ostvarivanju prava djece, zaposlenih u dječjim vrtićima, roditelja djece rane i predškolske dobi, psihološka podrška zaposlenima u dječjim vrtićima i roditeljima djece polaznika dječjih vrtića

Udruga za djecu i mlade “Čarobni svijet”

carobnisvijet.hr

djeca, mladi, roditelji, obitelji

Za djecu:

 • Kreativne radionice
 • Socio-komunikacijske radionice
 • Pomoć u učenju
 • Psiho-socijalne radionice
 • Radionice prevencije međuvršnjačkog nasilja
 • Igraonice za predškolsku djecu
 • Kampovi za školsku djecu

Za roditelje:

 • Grupe podrške
 • Radionice za osnaživanje roditeljstva
 • Edukacije za trudnice i roditelje male djece
 • Individualni razgovori

Za stručnjake:

 • Stručne edukacije i okrugli stolovi

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih ”PREVENCIJA”

Djeca i mladi – opća populacija
Djeca i mladi – s problemima u ponašanju
Djeca s teškoćama u razvoju
Roditelji i udomitelji korisnika

Rehabilitacija i savjetovanje djece s teškoćama u razvoju. Savjetovanje djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih roditelja.
Logoterapija
Radionice životnih vještina
Radionice za poticanje razvoja (Brain Gym)
Neurofeedback – povremeno

Pet političkih stranaka/koalicija očitovalo se o ključnim pitanjima Mreže o budućnosti djece i mladih

Na ključna pitanja za budućnost djece i mladih odgovorilo je pet političkih stranaka/koalicija: DOMOVINSKI POKRET, HDZ, Možemo – politička platforma, Rijeke PRAVDE dolaze i SOCIODEMOKRATI. Svi odgovori mogu se pronaći ovdje. Sedam postavljenih pitanja uključuju područja odgoja i obrazovanja djece, njihovog mentalnog zdravlja, hvatanja u koštac s rastućim nasiljem nad i među djecom, zaštite djece […]

Opširnije

Analiza pružanja savjetodavnih usluga djeci

Mreža udruga za zaštitu prava djece izradila je sažetak politike i izvještaj o analizi pružanja savjetodavnih usluga djeci. Mreža se sastoji od 18 udruga za djecu iz cijele Hrvatske koje su u svojem radu uočile niz izazova u pružanju usluga savjetovanja svojim korisnicima. Pravovremene, kvalitetne i besplatne savjetodavne usluge važan su oblik podrške najranjivijoj djeci […]

Opširnije

Mreža udruga za zaštitu prava djece predstavila rezultate analize i preporuke za unaprjeđenje pružanja savjetodavnih usluga djeci i njihovim obiteljima

Dana 20. veljače 2024. godine u Zagrebu, Mreža udruga za zaštitu prava djece, koja okuplja osamnaest udruga s područja Grada Zagreba, Šibensko-kninske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Primorsko-goranske županije, predstavila je rezultate analize i preporuke za unaprjeđenje pružanja savjetodavne podrške djeci u nepovoljnim okolnostima i njihovim obiteljima, a koje se pružaju u suradnji države i udruga. Analiza […]

Opširnije

Pridružite nam se na završnom događanju u okviru projekta “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece”

Pozivamo Vas na završno događanje u okviru projekta „Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece“ koje će se održati u utorak, 20. veljače 2024. godine u trajanju od 13:00 do 15:00 sati, u Hotelu Dubrovnik (dvorana Ban Mažuranić), Gajeva 1, Zagreb. Molimo Vas da se za sudjelovanje prijavite putem e-maila: , najkasnije do ponedjeljka […]

Opširnije

Aktivnosti u sklopu projekta “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece”

U okviru projekta “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece“, proteklih mjeseci intenzivno se bavimo aktivnostima analize i praćenja provedbe odabranog djelokruga javne politike za djecu – pružanje usluga savjetovanja djeci i obiteljima u riziku, u suradnji države i udruga. U okviru navedenog, provedeno je istraživanje potreba ranjivih skupina (djeca i članovi obitelji), kroz […]

Opširnije

Edukacija „Praćenje implementacije javnih politika – fokus na područje pružanja savjetodavne psihosocijalne podrške djeci, mladima i obiteljima u riziku“

Jednodnevna edukacija održana je u prostoru Udruženja „Djeca prva“ 13.02.2023. Edukaciju je pripremila i vodila doc.dr.sc Anka Kekez Koštro, a obuhvaćeni su sljedeći sadržaji: analiza implementacije javnih politika; dizajn analize implementacije. Kroz edukaciju je stavljen fokus na pružanje usluge savjetovanja djeci, mladima i obiteljima u riziku obzirom da je to odabrani djelokrug politike za djecu […]

Opširnije

Dvodnevna edukacija „Analiza i praćenje javnih politika s fokusom na javne politike za djecu“

Dvodnevna edukacija održana je u prostoru Udruženja „Djeca prva“ tijekom 10. i 11.01.2023., a sudjelovalo je ukupno 14 udruga koje su članice Mreže udruga za zaštitu prava djece. Edukaciju je pripremila i vodila doc.dr.sc Anka Kekez Koštro, a obuhvaćeni su sljedeći sadržaji: javne politike i analiza javnih politika kao temelj razvoja javnih politika utemeljen na […]

Opširnije

Definirano područje suradnje Mreže udruga za zaštitu prava djece

Udruge okupljene u Mrežu udruga za zaštitu prava djece sudjelovale su na sastanku/radionici razmjene iskustava i zajedničkog definiranja područja suradnje Mreže. Sastanak/radionica održana je u prostoru Udruženja „Djeca prva“ 11.01.2023., a sudjelovali su predstavnici ukupno 14 udruga okupljenih u Mrežu. Svaka od udruga predstavila je svoje područje djelovanja te interes vezano uz zaštitu prava djece […]

Opširnije

Udruge okupljene u Mrežu udruga za zaštitu prava djece

Formiranje Mreže udruga za zaštitu prava djece ostvareno je kroz istraživanje i prikupljanje informacija o udrugama koje rade s djecom i za djecu na području Republike Hrvatske te definiranje kriterija za uključivanje udruga u Mrežu. Informacije su prikupljene kroz međusobne kontakte nositelja i partnera o suradničkim i partnerskim organizacijama s kojima već surađuju, kroz kontakte […]

Opširnije

Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece

U Republici Hrvatskoj prava djece su propisana zakonima i drugim aktima, ali se ne ostvaruju u dovoljnoj mjeri. Posebno se to odnosi na prava djece u nepovoljnom položaju kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, žrtve nasilja, s invaliditetom, s teškoćama, u osjetljivim obiteljskim situacijama, u riziku od siromaštva i […]

Opširnije