Izvori financiranja

Programi/projekti i ostale aktivnosti Udruženja “Djeca prva” do sada su financirani i/ili podržani od strane :