Stručne teme

Problemi u ponašanju djece i mladih naziv je za različite oblike ponašanja koja se znatno razlikuju od ponašanja primjerenog dobi, situaciji i društvenim normama. Takva ponašanja se razlikuju s obzirom na intenzitet, trajanje, složenost te mogu biti štetna kako za samu osobu tako i za njezinu užu i širu okolinu zbog čega zahtijevaju adekvatnu stručnu […]

Tuga je osjećaj koji se javlja kada doživimo gubitak nekoga ili nečega što nam je važno. Tuga, zajedno s ljutnjom, srećom, gađenjem, iznenađenjem i strahom čini šest glavnih ljudskih osjećaja. Ona je, za razliku od straha koji je usmjeren na budućnost, usmjerena na prošlost. Svatko je u životu bio nekada tužan stoga nam je poznato […]

Povodom Međunarodnog dana odgoja bez batina, koji se obilježava svake godine 30. travnja, pripremili smo za vas tekst o primjerenim odgojnim metodama uzimajući u obzir razvojne faze djeteta. Iako je tjelesno kažnjavanje zakonom zabranjeno, ono je još uvijek prisutno u našem društvu. Roditeljima je poslana poruka što ne činiti u odgoju djece, no često im […]

Ljutnja je, uz sreću, tugu, strah, iznenađenje i gađenje, jedan od šest temeljnih ljudskih osjećaja. Ona je često odgovor na neku zamišljenu ili stvarnu prijetnju ili nepravdu. Od drugih osjećaja je možemo razlikovati po specifičnim promjenama u tijelu, mislima i ponašanju. Neki od znakova ljutnje su: ubrzano kucanje srca, napetost u mišićima, mrštenje, glasniji govor/vikanje […]

Pod pojmom nasilje među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može obraniti. Sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima […]

U svakodnevnom se životu susrećemo s izjavama poput „Sretna sam!”, „Ljut sam!”, „Osjećam se tužno”… Takvim izjavama izražavamo svoje osjećaje ili emocije. Osjećaji ili emocije označavaju reakcije organizma na neke vanjske ili unutarnje događaje, tj. nastaju kada primijetimo da se u našem organizmu ili okolini događa nešto važno. Odražavaju naš odnos prema ljudima, predmetima, događajima […]

Komunicirati možemo na različite načine. Temeljni način komuniciranja za većinu ljudi je govor, što je jedan od razloga zašto je razvoj govora kod djece i praćenje pojave govora iznimno bitno za praćenje napretka novorođenčadi. Međutim, moguće je komunicirati – govoriti i slušati – i uporabom znakovnog jezika i pisma. Postoje dva osnovna tipa komunikacije: Verbalna […]

Osjećaj vrijednosti može cvjetati samo u atmosferi u kojoj se poštuju razlike, toleriraju pogreške, u kojoj je komunikacija otvorena, a pravila fleksibilna – u atmosferi koja se nalazi u njegujućim obiteljima. (Virginia Satir)   Obitelj je primarna sredina u kojoj dijete uči o sebi i svijetu oko sebe. Model odnosa kojeg usvoji promatrajući svoje roditelje, […]

Brošura “Sigurno djetinjstvo” namjenjena udomiteljima i roditeljima s ciljem da odrastanje najmlađe djece učinimo sigurnim te umanjimo rizik od nezgoda. Publikacija je nastala u okviru inicijative „Za snažniju obitelj” koja se provodila u partnerstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatske udruge socijalnih radnika i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, u razdoblju od 2017. […]

  OBITELJSKO NASILJE Što  je  obiteljsko  nasilje? Obiteljsko nasilje označava sva djela tjelesnog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koja se događaju među članovima obitelji ili u kućanstvu, bez obzira na biološke ili zakonske obiteljske veze. Uključuje uglavnom dvije vrste nasilja: nasilje intimnih partnera između sadašnjih ili bivših bračnih ili izvanbračnih partnera te međugeneracijsko nasilje, koje […]