Stručne teme

Socijalne usluge su aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici. Priznaju se na temelju sveobuhvatne procjene potreba korisnika i resursa obitelji i lokalne zajednice. Ovisno o potrebama korisnika mogu se pružati privremeno ili tijekom duljeg razdoblja. U nastavku smo naveli socijalne usluge te […]

Djeca i mladi s problemima u ponašanju su u visokom riziku od socijalne isključenosti, izdvajanja iz obitelji i smještaja u institucije. Institucionalna skrb ima svoje pozitivne strane u vidu zadovoljavanja osnovnih fizičkih i psihičkih potreba djeteta i mlade osobe,  sprječavanja nastavka zanemarivanja i zlostavljanja te pružanje sigurne okoline za oporavak od traumatskih događaja (Sovar, 2015). […]

Strah je neugodan osjećaj koji se javlja u situacijama koje su nam nepoznate i koje mogu biti potencijalno ugrožavajuće za nas. Strah je univerzalna emocija što znači da ga svi ljudi osjete, a simptomi koji se tada javljaju mogu biti fizički, misaoni i ponašajni, kao npr. lupanje srca, znojenje, drhtanje, kratkoća daha, osjećaj gušenja, bol […]

Institucionalna skrb odnosi se na pružanje usluge stalnog i tjednog smještaja u sklopu kojeg se korisnicima osigurava stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, organizirano provođenje slobodnog vremena i dr. (NN, 36/11). Institucionalna skrb dugo se smatrala najboljim oblikom skrbi za ugroženu djecu i odrasle osobe te se procjenjuje kako više […]

Problemi u ponašanju djece i mladih naziv je za različite oblike ponašanja koja se znatno razlikuju od ponašanja primjerenog dobi, situaciji i društvenim normama. Takva ponašanja se razlikuju s obzirom na intenzitet, trajanje, složenost te mogu biti štetna kako za samu osobu tako i za njezinu užu i širu okolinu zbog čega zahtijevaju adekvatnu stručnu […]

Tuga je osjećaj koji se javlja kada doživimo gubitak nekoga ili nečega što nam je važno. Tuga, zajedno s ljutnjom, srećom, gađenjem, iznenađenjem i strahom čini šest glavnih ljudskih osjećaja. Ona je, za razliku od straha koji je usmjeren na budućnost, usmjerena na prošlost. Svatko je u životu bio nekada tužan stoga nam je poznato […]

Povodom Međunarodnog dana odgoja bez batina, koji se obilježava svake godine 30. travnja, pripremili smo za vas tekst o primjerenim odgojnim metodama uzimajući u obzir razvojne faze djeteta. Iako je tjelesno kažnjavanje zakonom zabranjeno, ono je još uvijek prisutno u našem društvu. Roditeljima je poslana poruka što ne činiti u odgoju djece, no često im […]

Ljutnja je, uz sreću, tugu, strah, iznenađenje i gađenje, jedan od šest temeljnih ljudskih osjećaja. Ona je često odgovor na neku zamišljenu ili stvarnu prijetnju ili nepravdu. Od drugih osjećaja je možemo razlikovati po specifičnim promjenama u tijelu, mislima i ponašanju. Neki od znakova ljutnje su: ubrzano kucanje srca, napetost u mišićima, mrštenje, glasniji govor/vikanje […]

Pod pojmom nasilje među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može obraniti. Sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima […]

U svakodnevnom se životu susrećemo s izjavama poput „Sretna sam!”, „Ljut sam!”, „Osjećam se tužno”… Takvim izjavama izražavamo svoje osjećaje ili emocije. Osjećaji ili emocije označavaju reakcije organizma na neke vanjske ili unutarnje događaje, tj. nastaju kada primijetimo da se u našem organizmu ili okolini događa nešto važno. Odražavaju naš odnos prema ljudima, predmetima, događajima […]