Projekt “Danas osnaženi – sutra uključeni” (UP.02.1.1.06.0101)

U uvjetima velikog broja nezaposlenih osoba i sve većeg nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada, osobito su ugrožene skupine nezaposlenih osoba koje su i inače teže zapošljive što zbog svoje dobi, što zbog dugotrajne nezaposlenosti i razine obrazovanja. Visoka nezaposlenost u još nepovoljniji položaj na tržištu rada stavlja marginalizirane skupine koje teže od ostale populacije dolaze do zaposlenja što sa sobom posljedično donosi prijetnju dugotrajne nezaposlenosti, socijalne isključenosti i siromaštva.

Projektom „Danas osnaženi – sutra uključeni“ želimo doprinijeti jačanju stručnih znanja i osnaživanju nezaposlenih osoba, pripadnika marginaliziranih skupina, kroz verificirane programe obrazovanja, neformalnu edukaciju za jačanje mekih i transverzalnih vještima, volontiranje i socijalno mentorstvo te edukaciju stručnjaka koji s njima svakodnevno rade. Obuhvatit ćemo 50 nezaposlenih osoba i 30 stručnjaka, s područja 3 županije: Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Grada Zagreba. Projektom je planirana i izrada priručnika s iskustvima u provođenju aktivnosti za jačanje zapošljivosti i socijalne uključenosti nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina.

Naziv poziva:
“Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”; u okviru OP ULJP, Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje, Specifični cilj 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“, Zagreb

Partneri na projektu:
• Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih “Prevencija”, Nova Gradiška
• DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Osijek (prije Volonterski centar Osijek)

Posrednička tijela:
• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Posredničko tijelo razine 1
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije – Posredničko tijelo razine 2

Ciljne skupine:
– Nezaposlene osobe koje nisu u sustavu redovnog obrazovanja i pripadaju jednoj od slijedećih kategorija:
• mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci
• mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi
• mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi
• korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu
– Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina.

Aktivnosti:
• verificirani programi obrazovanja
• edukativne radionice za jačanje mekih i transverzalnih vještina
• volonterske aktivnosti
• socijalno mentorstvo
• edukacija za stručnjake
• izrada priručnika s iskustvima u provedbi projekta

Razdoblje provedbe projekta:
11.03.2020.-11.05.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 859.460,59 kuna

Kontakt osoba: Ivana Biškup
Email:
Broj telefona: 01 / 2947 061

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/; http://www.esf.hr/