Publikacije

Do sada je Udruga objavila sljedeće publikacije:

Priručnik Agresivnost, norveškoga dječjeg psihologa dr. Magne Raundalena.

 „Sve smo češće suočeni s napisima o sukobima među djecom i mladima, a uz to sve veći broj odgajatelja i roditelja navodi da im je agresivnost jedan od najvećih problema u odgoju…U ovom su priručniku opisane spoznaje o činiteljima agresivnosti kod djece, značaj obitelji i skupine vršnjaka u razvoju agresivnog ponašanja djeteta te važnost ranog prepoznavanja i odgovarajućeg postupanja s agresivnom djecom….Vjerujemo kako će mnogi od nas – bilo u ulozi roditelja, bilo  u ulozi odgajatelja – u ovom priručniku naći mnogo zanimljivih i korisnih uvida i naputaka.“

…stoji u predgovoru koji je pripremila prof.dr.sc.Marina Ajduković.

♦ cijena: 30 kn / 3,98 eur

Priručnik Igrom do škole, priredila mr.sc. Matilda Markočić.

Igra je djetetova osnovna aktivnost koja, osim spavanja, okupira najveći dio njegova vremena. Igra je način koji djetetu omogućuje razvoj vještina, otkrivanje svijeta, stjecanje znanja i upoznavanje ljudi koji ga okružuju.

Ovaj je priručnik prilog dobroj praksi, u koji su pretočena iskustva višegodišnjeg rada grupe odgajatelja s djecom i roditeljima iz socijalno depriviranih sredina kroz program Udruženja „Djeca prva“. Sastoji se od kratkog teorijskog dijela, no naglasak ostaje na primjerima aktivnosti čije su ključne zadaće razvijanje pozitivne slike o sebi, usavršavanje komunikacijskih vještina, suradnje kao oblika ponašanja, vještina asertivnosti i samoočuvanja te smanjivanje agresivnog ponašanja i oblika nenasilnog rješavanja sukoba.

♦ cijena: 75 kn / 9,95 eur

Priručnik Igrom do škole II, priredila mr.sc. Matilda Markočić.

U djetinjstvu se igra, rad i učenje isprepliću i teško ih je odvajati. Ona je medij putem kojeg dijete razvija svoju osobnost i upoznaje druge. Igra je oblik i sredstvo odgoja djeteta.

Priručnik je svojevrsni „nastavak“ uspješnog i dobro prihvaćenog priručnika „Igrom do škole“, a sadrži opis razvojnih faza djetetova odrastanja, primjere različitih aktivnosti i igara s djecom te prijedloge za rad s roditeljima. Obogaćen je crtežima djece koja su sudjelovala u nekim od navedenih i opisanih aktivnosti (igara).

Ana Pleša, prof.psihologije o priručniku je napisala: „…prava je to riznica aktivnosti za rad s djecom predškolske i rane školske dobi za kojom će sa zahvalnošću posegnuti i volonteri i profesionalci…“

♦ cijena: 75 kn / 9,95 eur

Brošura o dječjim pravima Moja prava, autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević.

Vrlo je važno da svako dijete i svaka mlada osoba upozna svoja prava i shvati njihovu važnost. Brošura na vrlo neposredan i jasan način donosi dio sadržaja Konvencije o pravima djeteta. Ona je namijenjena prvenstveno djeci i mladima, ali i svima drugima koji se žele upoznati s Konvencijom.

 „Tvoje je pravo da uživaš prava u skladu s Konvencijom, ali je i tvoja odgovornost da uvažavaš ta ista prava drugih! – PRAVA SU JEDNAKA ZA SVE!“

♦ cijena: 20 kn / 2,65 eur

Brošura za roditelje Roditelji i prava djeteta, autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević.

Osjećaj samopouzdanja i samopoštovanja dijete razvija već vrlo rano, a ono se razvija na temelju roditeljskog ponašanja prema djetetu.

Ova brošura ponajprije je namijenjena roditeljima. U njoj se ističe važnost uloge roditelja kao glavnog izvora informacija djetetu o tome koliko je prihvaćeno, voljeno i sposobno.

„Razgovarajte s djetetom! Slušajte dijete! Pokažite djetetu da ga volite! Imajte povjerenja u njega! Dajte djetetu prigodu da donosi odluke! Postavite JASNA pravila! Omogućite mu da samo rješava probleme kojima je doraslo! Omogućite djetetu da preuzme odgovornost! Često pohvalite dijete! Vodite računa o tome kako kritizirate dijete! Ne očekujte od djeteta savršenstvo!“

♦ cijena: 20 kn / 2,65 eur

Brošura za djecu školske dobi Bez straha u školu, autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević.

 „U životu postoje situacije kad se osjećamo ugroženo, nesigurno, kad nas je strah i plašimo se. Netko se plaši susjedova psa, netko ne želi u zrakoplov, mnogo je onih koji se plaše ispitivanja u školi, odlaska liječniku… Ali NASILJA SE PLAŠE SVI!“

Ova brošura je ponajprije namijenjena učenicima viših razreda osnovne te nižih razreda srednje škole, ali i svima drugima koji se žele upoznati s problematikom zlostavljanja u školi. Ona vodi putem od razotkrivanja do sprečavanja nasilja.

♦ cijena: 20 kn / 2,65 eur

Priručnik Zlostavljanje među učenicima može se spriječiti autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević. Priručnik je namijenjen učiteljima i stručnim suradnicima u osnovnoj školi.

Svako dijete ima pravo živjeti u okruženju u kojem se osjeća sigurnim – bilo to u školi, obitelji ili nekoj trećoj sredini.

Polazište priručnika je da se nenasilje uči u nenasilnom okruženju, a namijenjen je jednako stručnjacima kao i roditeljima. Sadržaj priručnika je kombinacija teorije, rezultata znanstvenih istraživanja i iskustava s terena. Njegov je cilj pomoći stvaranju ozračja u kojem se učenici i učitelji osjećaju dobro, zadovoljno i zaštićeno od svih oblika zlostavljanja.

„Agresivno je ponašanje uvijek neprihvatljivo i ne smije ga se proglašavati normalnim jer će se tada nastaviti pa i pojačati.“

„Ojačati nas može samopouzdanje i vjera u sebe, a zlostavljanje čini upravo suprotno, gubi se vjera u sebe pa prevladavaju strah i tjeskoba.“

„Zlostavljanje je problem svih u školi – i napadanih i nasilnika, onih koji promatraju i svih onih koji nisu uključeni, ali žive u okruženju straha i nesigurnosti.“

♦ cijena: 50 kn / 6,64 eur

Priručnik Odgoj za demokraciju u ranom djetinjstvu, autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević.

Ne prođe dan, a da svatko od nas ne čuje riječ „demokracija“. Iako se o njoj mnogo govori, zapravo  je malo onih koji razumiju što se krije iza tog pojma i što sve ona zahtjeva od svakog pojedinca kao i društva u cjelini.

Ovaj priručnik donosi i predlaže različite aktivnosti koje su u isto vrijeme zabavne, lako primjenjive u svakodnevnim situacijama, kako u radu stručnjaka tako i u obitelji, a potiču upoznavanje s demokratskim vrijednostima. Priručnik je namijenjen odgajateljima i stručnim suradnicima u dječjim vrtičima.

♦ cijena: 50 kn / 6,64 eur

Brošura Rad na projektu: izazov za djecu i odrasle, autorica: prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević.

Što je projektna nastava? To je oblik nastave u kojoj je učenik aktivan čimbenik, uvodi ga u istraživanje i pronalaženje te izvješćivanje o istom. Na taj se način omogućuje učenicima da budu aktivni u procesu učenja, čime im se daje priliku da uče s razumijevanjem.

Ova brošura namijenjena je učiteljima i profesorima te im nastoji pružiti potporu u radu kroz savjete o pripremi i provedbi projekata u svakodnevnoj nastavi.

Zašto je projektna nastava važna u odgojno-obrazovnom sustavu te čemu uopće ovaj priručnik, možda najbolje opisuje osvrt jedne učiteljice: „Kad smo tek počeli s projektnom nastavom bilo mi je teško jer sam mislila da nikad neću provesti propisani nastavni plan. Sad sam mnogo vještija. Dobro isplaniram projekt, odmah uključujem učenike i vidim da mije nastava mnogo dinamičnija. Bojala sam se gubitka kontrole i nediscipline, a događa se baš suprotno. Svi su zaposleni i sve teče ležerno. No, trebalo je vremena.

♦ cijena: 20 kn / 2,65 eur

Priručnik Sukobi u obitelji, autorica: Lidije Rezić, mr.sc. Živane Miharija i Mirjane Milanović. Priručnik je prvenstveno namijenjen roditeljima, ali i svima onima čija je profesionalna djelatnost vezana za rad s obiteljima i djecom. Nastoji čitatelju približiti tematiku sukoba. U njemu autorice objašnjavaju kako sukobi nisu sami po sebi opasni za odnose u obitelji, već opasni mogu biti načini i ishodi sukobljavanja.

„Nema tu gotovih recepata niti propisivanja što treba i što se mora, a što se ne treba i ne smije. Poruka je – razmislite o svojim postupcima. Nema tu moraliziranja i pretjeranog pedagogiziranja. Jednostavno su istaknuti momenti o kojima treba voditi računa ukoliko se želi uspostaviti kvalitetan odnos u obitelji.“

♦ cijena: 40 kn / 5,31 eur

Brošura Moje sigurno dijete, autorica: prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević.

Odrastanje u sigurnom okruženju pravo je svakog djeteta. Roditelji trebaju učiniti sve za sigurnost djeteta, ali da pritom izbjegavaju djetetu svijet predstavljati kao mjesto opasnog življenja, a ljude kao zle. Djeca trebaju biti oprezna, ali ne prestrašena.

Ova brošura poticaj je na razmišljanje o mogućim opasnostima kojima je dijete izloženo te odgovornim postupcima i odraslih i djece. Ponajprije je namijenjena roditeljima djece predškolske i rane školske dobi, ali i svima drugima koji se bave djecom.

♦ cijena: 20 kn / 2,65 eur

  1 EUR = 7,53450 HRK

 

Priručnike možete naručiti putem kontakt obrasca na web stranici Udruge, telefonski ili putem e-maila.

  • Priručnik Kako kada krene naopako – Vodič kroz usluge centra za socijalnu skrb u zaštiti obitelji i djece, autorica: Štefice Karačić, Tatjane Katkić Stanić, Lidije Rezić i Sanje Orešković Vrbanec. Svojevrstan vodič kroz usluge Centra za socijalnu skrb u zaštiti obitelji i djece.
  • Katalog projekata i programa članica Koordinacije udruga za djecu u Hrvatskoj, neformalne mreže od 32 udruga. Katalog je objavljen u nakladi od 600 primjeraka. Svrha kataloga je postići bolju informiranost i suradnju među članicama, pružiti potencijalnim korisnicima pristup i korištenje ponuđenih programa, povečati transparentnost rada i unaprijediti suradnju s državnim i lokalnim institucijama.