O udruzi

Ulomak iz Godišnjeg izvještaja za 2013. godinu

…Tko bi rekao kako smo zajedno već dvadeset i tri godine, a od toga dvadeset godina pod imenom Djeca prva.
Udrugu za pomoć djeci i obiteljima osnovali smo i registrirali u siječnju 1991. godine kada je ratna opasnost već bila neminovna. Kada su počele stizati prve obitelji ratnih stradalnika, mi smo već bili spremni. Tijekom 1992. godine smo nabavljali hranu, lijekove, medicinske potrepštine. Dočekivali smo, pomagali u smještaju te pružali psihosocijalnu podršku teško traumatiziranim obiteljima. Uspjeli smo u Hrvatski dovesti najbolje stručnjake, psihologe specijalizirane za rad s djecom u ratnim uvjetima. Putovali smo s njima, organizirali predavanja i seminare, individualna savjetovanja i tretmane. Učili smo u hodu i poučavali jedni druge. Tijekom 1993. i 1994. smo provodili značajne i uspješne programe psihosocijalne pomoći djeci i majkama. Glavni su nam donatori bili organizacije Save the Children iz velike Britanije, Švedske i Norveške, a programe je provodilo preko 70 stručnjaka, psihologa, socijalnih radnika, liječnika i pedagoga. Udruga za pomoć djeci i obiteljima 1994. doživljava reorganizaciju. Navedeni programi psihosocijalne podrške nastavili su se provoditi i nadograđivati pod imenom Udruženje Djeca prva…

Blanka Šegović El Khalifa, počasna predsjednica Udruge (pok.)

Udruženje Djeca prva, kroz neformalno organiziranje članica, rad započinje već 1991. godine. Kao organizacija civilnog društva, formalno je osnovana 1994.godine, i jedna je od prvih udruga u Hrvatskoj koja je, uz prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, osmišljavala i provodila programe i izvaninstitucionalne socijalne usluge u zajednicama za ranjive korisnike te sudjelovala u zagovaranju, kreiranju i praćenju provedbe niza relevantnih javnih politika u području zaštite djece i obitelji te razvoja civilnog društva.

Udruga danas radi s djecom, mladima i obiteljima, naročito onima koji žive u rizičnim uvjetima. Osmišljava i provodi psihosocijalne i edukativne programe/projekte koji se temelje na potrebama djece i mladih, a koji aktivno uključuju cijelu obitelj kao i djelatnike iz odgojno-obrazovnog sustava i sustava socijalne skrbi. Osim neposrednog rada s korisnicima Udruga inicira i provodi niz aktivnosti s ciljem mobilizacije državnih i lokalnih institucija te organizacija civilnog društva u osiguravanju što kvalitetnije zaštite djece, mladih i obitelji u Hrvatskoj, pa i šire.

Organizacijska struktura


Organizacijsku strukturu Udruženja Djeca prva čine Skupština, Upravni odbor, predsjednica i izvršna direktorica.

Predsjednica Udruge: Olga Petak

Izvršna direktorica Udruge: Sanja Orešković Vrbanec

Članice Upravnog odbora su: Olga Petak, Danijela Toplek Pemper, Jadranka Sukno, Živana Miharija, Andrea Ćosić

U stručnoj službi Udruge trenutno je zaposleno devet osoba. Za provođenje pojedinih programa i projekata angažirani su i drugi stručnjaci različitih profila – psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, odgajatelji i defektolozi, a veliki doprinos u radu daju i volonteri.

Stručna služba: Sanja Orešković Vrbanec, izvršna direktorica; Tomislav Margreitner, tajnik/financijski voditelj; Natalija Stanković, voditeljica razvoja programa; Sonja Vukadinović, koordinatorica programa/volontera; Lidija Rezić, stručna savjetnica; Nikolina Dubravac, viša stručna suradnica; Helena Rajčić, viša stručna suradnica; Ivana Biškup, suradnica za financijsko i programsko planiranje i praćenje; Ivana Nikolić, stručna suradnica

Vizija


Odgovorno društvo koje osigurava uvjete za siguran i cjelovit razvoj djece.

Misija

Osnažujemo potencijale djece, mladih i obitelji i brinemo o socijalno isključenima, povezujući čitavu zajednicu za kvalitetan i održiv razvoj društva.

Vrijednosti i principi djelovanja

Ključne riječi u kojima se reflektiraju principi djelovanja Udruge su: humanost, poštovanje drugih i drugačijeg, dignitet i stručnost.

Udruženje Djeca prva djelatnost promicanja vrijednosti društva usmjerenog na djecu zasniva na vrijednostima socijalne osjetljivosti i pravednosti, tolerancije, nediskriminacije, uvažavanje različitosti i jednakih prava svih građana koja su u skladu s demokratskim, ljudskim i dječjim pravima.

Svoje aktivnosti Udruga zasniva na radu za opće dobro koji je u skladu s potrebama korisnika. Djelovanje Udruge  je visoko stručno, utemeljeno na znanstvenim spoznajama i u skladu s nacionalnim strategijama i zakonima RH, kao i europskim regulatornim okvirom zaštite dječjih prava i smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti.

U radu s korisnicima osnovni principi djelovanja su holistička perspektiva, individualizirani i obiteljski pristup,  osnaživanje korisnika za odgovornu i aktivnu ulogu u rješavanju poteškoća s kojima se suočavaju te pravo na samoodređenje.

Kako bi što efikasnije doprinijela izgradnji društva koje je usmjereno na dobrobit djece, razvoju kohezije i društvenog kapitala, Udruga je usmjerena na umrežavanje i suradnju u svrhu promicanja dobre prakse i međusobnog učenja, integrirani pristup i volonterstvo, te razvoja socijalnih inovacija.

Korisnici


Korisnici naših usluga su djeca, mladi i njihovi roditelji, a značajan dio usluga usmjeren je na podršku obiteljima u riziku. Kroz izvaninstitucionalne edukacije naši korisnici su i djelatnici u odgojno-obrazovnom sustavu, u sustavu socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva.