Programi i projekti

Udruga sustavno radi na usavršavanju postojećih programskih područja te programa i projekata i ulaže u razvoj i kreiranje novih. Svi projekti/programi temelje se na potrebama korisnika, u skladu s misijom i vrijednostima i principima djelovanja Udruge te uzimajući u obzir kretanja na gospodarskom, društvenom i političkom planu, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

projekti-i-programi