Zaključci okruglog stola „Mentalno zdravlje djece i mladih“

Okrugli stol „Mentalno zdravlje djece i mladih“ održan je 26. listopada 2023. u Zagrebu, u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Udruženja „Djeca prva“, koji u partnerstvu s Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode projekt Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednicifinanciran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Skup je okupio osamdesetak stručnjaka iz područja socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva koji djeluju kroz institucije ili organizacije civilnog društva, a održan je s ciljem razmjene iskustava i predstavljanja pozitivnih praksi kojima se pruža podrška djeci i mladima u svrhu brige za mentalno zdravlje.

Obzirom na zabrinjavajući porast pojavnosti poteškoća vezanih za mentalno zdravlje odnosno pojavnosti problema u ponašanju kod djece i mladih sudionici okruglog stola razmijenili su iskustva, ali i adresirali izazove s kojima se susreću stručnjaci i stručnjakinje u svakodnevnom radu s djecom i mladima koji pokazuju poteškoće u području mentalnog zdravlja te ukazali na mogućnosti unapređenja, posebno u školskom okruženju.

Stoga je zaključeno sljedeće: 

  • Iako postoje aktivnosti, preventivni i tretmanski programi kao i organizacije, kao što su ustanove ili udruge, koje pružaju podršku djeci, mladima i članovima njihovih obitelji, obzirom na iskazane probleme i potrebe, dostupna podrška je nedostatna. Potrebno je povećati dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici te i dalje zagovarati, prema donositeljima odluka na nacionalnoj razini, uvođenje sustavnih promjena u pružanju podrške djeci i mladima koji pokazuju poteškoće u području mentalnog zdravlja.

  • Budući su osnovnoškolskim obrazovanjem obuhvaćena sva djeca, škole bi trebale biti mjesto ranog prepoznavanja poteškoća mentalnog zdravlja kod djece i mladih. U tom smislu potrebno je razvijati i provoditi programe unaprjeđenja mentalno-zdravstvene pismenosti učitelja i nastavnika, kako bi mogli prepoznati smetnje odnosno probleme mentalnog zdravlja, pružiti psihološku prvu pomoć te potaknuti na adekvatno traženje pomoći. Također, pored prepoznate potrebe rada većeg broja stručnjaka (stručnih suradnika) u odgojno-obrazovnom sustavu, prepoznata je i potreba kontinuirane podrške stručnjacima u vidu supervizije, a koja trenutno nedostaje.

  • U pružanju podrške djeci i mladima koji pokazuju poteškoće u području mentalnog zdravlja važno je nastaviti s pristupom koji se temelji na multidisciplinarnosti i suradnji različitih sustava, koji u rad uključuje cijelu obitelj, a pozitivnu promjenu zasniva na jačanju zaštitnih čimbenika te izgradnji pozitivnih i sigurnih odnosa djece i odraslih. U pružanje podrške važno je uključiti cijelu zajednicu te informirati i senzibilizirati javnost o rizičnim čimbenicima za razvoj problema u ponašanju, potrebama djece i mladih te važnosti pružanja podrške u cilju postizanja pozitivnih promjena za djecu, mlade, obitelj i cijelu zajednicu.

U nastavku donosimo više informacija o održanom okruglom stolu te izlaganjima prezenterica.

  • Na početku skupa, sudionike je pozdravila, u ime gradonačelnika i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, mr. sc. Iva Prpić, Voditeljica Odjela za podršku djeci i obiteljima. Zahvalila je svim stručnjacima iz područja socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva koji u svakodnevnom radu brinu o mentalnom zdravlju djece i mladih.

  • Nakon toga, izv. prof. dr. sc. Miranda Novak s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predstavila je rezultate longitudinalnog istraživanja koje je provedeno na više od 3000 srednjoškolaca, vezano za mentalno zdravlje adolescenata: pojavnosti simptoma depresivnosti, anksioznosti, stresa, samoranjavanja, suicidalnosti, poremećaja hranjenja, korištenje sredstava ovisnosti, nasilničkih ponašanja te zaštitne uloge obitelji i škole u očuvanju mentalnog zdravlja. Istraživanje je provedeno u okviru projekta P.R.O.T.E.C.T.. Posebno zabrinjavajući nalaz je da su simptomi suicidalnosti u značajnom porastu. Naglasila je kako je u školskom kontekstu važno poticati traženje pomoći, jasno istaknuti mjesta gdje je pomoć dostupna, informirati roditelje o raznim poteškoćama mentalnog zdravlja, poticati roditelje da se aktivno uključe u život učenika, te općenito, poticati izgradnju dobrih odnose i graditi pozitivnu školsku klimu.

  • Izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović s Pravnog fakulteta, Studijskog centra socijalnog rada, predstavila je nalaze kvalitativnog istraživanja „Što (mi) se to događa?: Doživljaj poteškoća mentalnog zdravlja iz perspektive mladih“, koje je provedeno s ciljem stjecanja uvida u mišljenja mladih o traženju pomoći i podrške mentalnom zdravlju mladih. Istraživački tim je zanimalo što o mentalnom zdravlju kažu sami mladi s ključnom porukom odraslima i stručnjacima – „Jesmo li spremni čuti i uvažiti glasove mladih?“. Rezultati pokazuju kako je mladima potrebna dostupnija psihološka pomoć koja je besplatna, koju je moguće dobiti u lokalnoj zajednici, te po potrebi – bez dopuštenja roditelja i na anoniman način. Također, navode da im je važno da ih odrasli vide i čuju i pruže podršku i pomoć na način koji njima treba.

  • Dr. sc. Ljiljana Muslić, klinička psihologinja, voditeljica Odjela za promicanje mentalnog zdravlja u Službi za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstavila je edukativni program PoMoZi Da – prvi standardizirani program mentalnozdravstvenog opismenjavanja za odgojno-obrazovne djelatnike u RH koji se provodi s ciljem razvijanja znanja, vještina i stavova koji pomažu učiteljima i nastavnicima da prepoznaju poteškoće mentalnog zdravlja, pruže prvu psihološku pomoć i usmjere učenike i njihove roditelje u adekvatno traženje pomoći.

  • Natalija Stanković, prof. psihologije, voditeljica projekta i izvršna direktorica Udruženja „Djeca prva“, istaknula je rad dviju neformalnih mreža udruga: Mrežu psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku i Mrežu udruga za zaštitu prava djece, unutar kojih se stručnjaci i udruge zalažu da besplatne usluge podrške mentalnom zdravlju budu dostupne za sve korisnike u potrebi, a posebno za djecu i mlade.

Projekt Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/http://www.esf.hr/