Program “Novi smjer”

„Novi smjer“ je trogodišnji program čiji je opći cilj pridonijeti dostupnosti preventivnih aktivnosti usmjerenih prevenciji svih vrsta ovisnosti s naglaskom na ponašajne ovisnosti kod djece osnovnoškolske dobi. Program je financiran od strane Ministarstva zdravstva, a provodi se u partnerstvu s OŠ Vjenceslava Novaka, OŠ Marije Jurić Zagorke i OŠ Vugrovec-Kašina te ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za izvođenje u osnovnim školama.

Specifični ciljevi programa su:

  • osnažiti osobne i socijalne vještine djece u ranoj adolescenciji, uključujući donošenje odluka i vještine odupiranja, osobito u odnosu na zlouporabu sredstava ovisnosti i ponašajnih ovisnosti
  • informirati roditelje o načinima prevencije ovisnosti s naglaskom na ponašajne ovisnosti
  • senzibilizirati učitelje za rad s djecom u ranoj adolescenciji i roditeljima u području prevencije ovisnosti
  • informirati javnost o načinima prevencije ovisnosti s naglaskom na ponašajne ovisnosti

Programom će biti obuhvaćena djeca starije osnovnoškolske dobi, njihovi roditelji te odgojno-obrazovni djelatnici, a programske aktivnosti uključuju:

  • Interaktivne radionice za učenike usmjerene su razvoju osobnih i socijalnih vještina, koncipirane su na način da učenici, kroz osobno iskustvo, interaktivne metode i aktivno sudjelovanje, bolje upoznaju i prihvate sebe, povećaju toleranciju različitosti odnosno prihvaćanje drugih te razviju kritičko razmišljanje i primjerene načine uspostavljanja odnosa s drugima.
  • Predavanja za roditelje na kojima će se roditeljima prezentirati sadržaji s kojima su učenici upoznati na radionicama kao i načini prevencije ovisnosti s naglaskom na ponašajne ovisnosti.
  • Radionice za učitelje, nastavnike i stručne suradnike s ciljem unaprjeđenja kompetencija za rad s djecom rane adolescentske dobi i roditeljima u području prevencije svih oblika ovisnosti s naglaskom na ponašajne ovisnosti.