Projekt “Poštuj razlike – nauči kako” (školska godina 2020./2021.)

Novi projekt Udruge u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima nosi naziv “Poštuj razlike – nauči kako”, a temelji se na programu “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži” za kojeg je Udruga dobila pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje te preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja za njegovo izvođenje u odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt se provodi tijekom jedne godine (2020/21), a direktne aktivnosti s korisnicima vežu se uz trajanje pedagoške godine.

Projekt provodimo u partnerstvu s OŠ “Vladimir Nazor” Križevci i OŠ Vladimira Nazora Zagreb, a projektne aktivnosti sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Porast intenziteta i pojavnih oblika nasilničkog ponašanja među djecom osnovnoškolske dobi kontinuirano je bilježen posljednjih godina. Znanstveno je i jednoznačno dokumentirano kako je pojava nasilja među djecom ozbiljnih razmjera, a izloženost bilo kojem obliku nasilja ugrožava socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj djece te nepovoljno djeluje na ostvarivanje ljudskih prava. Također, ono ostavlja dugotrajne posljedice po mentalno zdravlje i ponašanje, kako djece koja trpe zlostavljanje, tako i onih koji ga čine. Iz tog se razloga u mnogim državama provode različiti preventivni programi kojima je cilj smanjiti pojavnost i intenzitet nasilja u školama, te uspostaviti jasno vrijednosno određenje u odnosu na pojavu nasilja.

Opći cilj projekta je doprinijeti prevenciji vršnjačkog nasilja kod osnovnoškolske djece kroz osnaživanje prosocijalnog ponašanja djece, osnaživanje roditeljskih kompetencija za odgoj djece te poticanje školskog ozračja usmjerenog na potrebe djece. Poseban naglasak stavljen je na učenje metoda nenasilnog rješavanja sukoba, poštivanje različitosti i razvoj empatije.

Različita istraživanja pokazala su da je za uspješno suočavanje s problemom nasilja u školama potrebna intervencija na više razina (djeca pojedinačno, razredni odjel, škola, roditelji i obitelj, društvena zajednica). Projektne aktivnosti uključuju radionice s učenicima, radionice za roditelje te predavanja/radionice za učitelje i nastavnike škola, čime se istovremeno obuhvaćaju svi dionici i osiguravaju uvjeti za razvoj sigurnog i podržavajućeg školskog ozračja.