Što je mladima potrebno u prevenciji nasilja u partnerskim vezama?

U sklopu projekta „Ljubav bez boli“, 19. prosinca 2023. godine održali smo okrugli stol „Ljubav bez boli – prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih“ s ciljem isticanja važnosti prevencije svih oblika nasilja u partnerskim vezama. Kroz otvoreni dijalog pristupili smo ovoj temi iz različitih perspektiva kako bi istražili što je mladima potrebno u prevenciji nasilja u partnerskim vezama i što mi kao cijela zajednica možemo učiniti.

Sudionici i sudionice na panel raspravi bili su:

  • učenici i učenice Klasične gimnazije Zagreb i Zrakoplovno tehničke škole Rudolfa Perešina iz Velike Gorice
  • Ivana Čorić, mag. psych., Zrakoplovno tehnička škola Rudolfa Perešina
  • Ivana Vojnić, mag. psych., Osnovna škola Vjenceslava Novaka
  • Martina Belić, suradnica u kulturno-obrazovnim ustanovama i voditeljica projekata, Otvorena medijska grupacija
  • Petra Beuk, mag. psych, Udruženje „Djeca prva“

Raspravu je moderirao Ivan Vrbicky, mag. psych. i viši stručni suradnik u Udruženju „Djeca prva“.

Kroz zajedničku raspravu zaključeno je sljedeće:

  • Učenici i stručnjaci se slažu kako je nasilje ozbiljan problem o kojem se u društvu ne razgovara dovoljno. Često se događa da se neki oblici nasilja teško prepoznaju što se posebice odnosi na emocionalno nasilje. Upravo zbog brojnih negativnih posljedica koje nasilje sa sobom donosi, odgovornost roditelja i drugih članova obitelji, nastavnika, profesora, stručnih suradnika u školama i stručnjaka koji rade s mladima je educirati mlade o prepoznavanju različitih oblika nasilja.

  • U slučaju doživljenog nasilja, manjak osjećaja sigurnosti i umanjivanje problema od strane odraslih osoba, neki su od razloga zbog kojih se mladi teže odlučuju obratiti odrasloj osobi za pomoć te se umjesto toga okreću pretraživanju informacija na internetu. Upravo zbog toga bitno je da se mladi osjećaju otvoreno i sigurno izraziti svoj problem odrasloj osobi koja će ih saslušati, shvatiti ozbiljno i pružiti potrebnu pomoć i podršku.

  • Škole doprinose prevenciji nasilja u vezama mladih kroz preventivne projekte i programe te individualni rad s učenicima. Također, ovisno o angažiranosti u radu s učenicima i predmetu koji predaju, nastavnici i profesori isto mogu otvoriti ovu temu tijekom nastave. Kao glavno ograničenje ističe se nedovoljan broj stručnih suradnika u školama te je potrebno dodatno educirati nastavnike, profesore i stručne suradnike o ovoj tematici.

  • Udruge također doprinose prevenciji nasilja u vezama mladih kroz preventivne projekte i programe u kojima osiguravaju aktivnosti za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s mladima te kroz usluge savjetovanja i psihosocijalnog savjetovanja i kreiranje kampanja usmjerenih prevenciji nasilja. Izazovi koji se javljaju uključuju nedostatak financija i stručnjaka kako bi se većem broju učenika osiguralo uključivanje u preventivne programe i projekte ili neke druge aktivnosti u obliku usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške. Također, prilikom osmišljavanja kampanja na temu nasilja u vezama mladih poseban je izazov osmisliti kampanju koja će kod javnosti izazvati dovoljan interes i potaknuti razgovor o ovoj tematici.

Prema tome, važnu ulogu u prevenciji nasilja imaju roditelji i drugi članovi obitelji, nastavnici i profesori, stručni suradnici u školama, stručnjaci u drugim organizacijama i ustanovama koji rade s mladim ili se bave tematikom nasilja u partnerskim vezama mladih. Iako postoje brojna ograničena i izazovi, potrebno je i dalje provoditi preventivne projekte i programe, osiguravati usluge savjetovanja za mlade s iskustvom nasilja te provoditi kampanje koje će senzibilizirati opću populaciju mladih i širu javnost za problematiku nasilja u partnerskim vezama. Međutim, ono najvažnije je da kao odrasli poslušamo mlade, da ih shvatimo ozbiljno i stvorimo podržavajuću okolinu u kojoj će se mladi osjećati sigurno da otvoreno razgovaraju o problemima s kojima se suočavaju!

Za kraj, donosimo vrijedne poruke mladih s okruglog stola:

Slušajte mlade jer takvi problemi nas mogu ozlijediti do kraja života

Razgovarajte, prepoznajte, podržite, zajedno za zdrave veze mladih

Čuvajte nas, pazite nas!