Kraj ciklusa radionica u sklopu programa „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“

Završili smo s ciklusom radionica za učenike u programu „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“. Program je financiran od strane Grada Zagreba, a u školskoj godini 2021./2022. provodili smo ga u partnerstvu s OŠ Vjenceslava Novaka i OŠ Marije Jurić Zagorke.

Kroz radionice, učenici su prolazili različite teme vezane uz sliku o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje, emocije, poštivanje različitosti, empatiju i podršku, komunikaciju te su razvijali svoje socijalne i emocionalne vještine.

Učenici su naveli da im se svidjelo sudjelovati na radionicama, a posebno su istaknuli da su tijekom radionica naučili što je to neprihvatljivo ponašanje, kako prepoznati svoje osjećaje i kako ih izraziti, na koji način se smiriti kada se osjećaju ljuto i kako riješiti nenasilno riješiti sukob.

Drago nam je da su učenici zadovoljni i veselimo se sljedećem ciklusu radionica! 🙂