Više od 150 djece i mladih s problemima u ponašanju, roditelja i članova obitelji dobilo podršku kroz projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“

Dvogodišnjim projektomPoštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) doprinosili smo socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju, s posebnim naglaskom na jednoroditeljske obitelji, kroz pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja, osnaživanje kapaciteta stručnjaka te informiranje i senzibiliziranje javnosti na području urbane aglomeracije Zagreb.

Projekt je započeo s provedbom 28.10.2021. godine, a završava 28.10.2023. godine. Do kraja srpnja 2023. godine, u usluge savjetovanja i pomaganja ukupno je uključeno 98 djece i mladih i 89 roditelja/članova obitelji te je pruženo više od 900 usluga savjetovanja i pomaganja. Organizirana su i provedena tri programa razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih (7-dnevni program iskustvenog učenja u prirodi za mlade, 5-dnevni program iskustvenog učenja u prirodi za mlade i roditelje, program grupnog rada s djecom/mladima) te grupni program podrške roditeljstvu. Uskoro s provedbom završava i programa unaprjeđenja kompetencija stručnjaka za rad s ranjivim skupinama, u koju je uključeno 18 stručnjaka, voditelja mjera nadzora, koji su kontinuirano sudjelovali u konzultacijskim sastancima.

U okviru projekta održan je okrugli stol na temu “Činimo li dovoljno za djecu i mlade s problemima u ponašanju?” te je provedena javna kampanja, usmjerena na informiranje javnosti o važnosti dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga, procesu deinstitucionalizacije, socijalnom uključivanju te potrebama ranjivih skupina. Obzirom na zabrinjavajući porast pojavnosti poteškoća vezanih za mentalno zdravlje djece i mladih, u okviru projekta će se održati još jedan okrugli stol, 26.10.2023. u Zagrebu, na kojem će stručnjaci iz akademske zajednice prikazati rezultate istraživanja u području mentalnog zdravlja djece i mladih, a predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predstavit će edukativni program PoMoZi Da, program unaprjeđenje kompetencija učitelja i nastavnika u području mentalnog zdravlja djece i mladih.

Projekt Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/http://www.esf.hr/