Projekt “Ljubav bez boli” (2023.)

„Ljubav bez boli“ je projekt čiji je glavni cilj pridonijeti smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih. Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u partnerstvu s Klasičnom gimnazijom Zagreb, Zrakoplovno tehničkom školom Rudolfa Perešina iz Velike Gorice i Otvorenom medijskom grupacijom. Projekt ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za provođenje u srednjim školama.

Specifični ciljevi projekta su:

  • pridonijeti prevenciji nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih provođenjem aktivnosti opće prevencije nasilja kroz informiranje mladih i njihovih roditelja
  • osigurati dostupne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za mlade s iskustvom nasilja (mlade osobe žrtve nasilja, mlade rizičnog ponašanja, mlade koji su počinitelji nasilja i mlade parove) u savjetovalištu Udruženja „Djeca prva“
  • senzibilizirati opću populaciju mladih i širu javnost za problematiku nasilja nad i među mladima i važnost prevencije svih oblika nasilja (posebno cyberbullinga u partnerskim vezama)

U okviru projekta, provode se radionice univerzalne prevencije nasilja nad i među mladima s naglaskom na nasilje u vezama mladih kroz koje će učenici prolaziti različite teme vezane uz prepoznavanje nasilnog ponašanja kod sebe i/ili drugih, karakteristike sigurnog bliskog/partnerskog odnosa,  osvještavanje vlastitih želja, potreba i očekivanja u bliskom/partnerskom odnosu, komunikaciju koja povezuje, metodama nenasilnog rješavanja sukoba i adekvatnim načinima reagiranja kada se nasilje dogodi te jačanje samopoštovanja, pozitivne slike o sebi i osjećaja vlastite vrijednosti s ciljem poticanja odabira nenasilnih bliskih/partnerskih odnosa. Učenici će sudjelovati i u edukativnoj kampanji protiv nasilja u partnerskim vezama mladih s naglaskom na cyberbullying gdje će biti uključeni u osmišljavanje sadržaja edukativne kampanje točnije objava za društvene mreže. Objave će sadržavati poruke mladih usmjerene prevenciji svih oblika nasilja, posebice cyberbullyinga. Također, održat će se i predavanja za roditelje učenika na kojima će se roditelje informirati o važnosti i načinima prevencije svih oblika nasilja nad i među mladima. Nadalje, projekt uključuje i pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške mladima u dobi od 15 do 30 godina s iskustvom nasilja u partnerskim odnosima (mlade osobe žrtve obiteljskog nasilja, mladi rizičnog ponašanja, mladi počinitelji nasilja i mladi parovi) te edukaciju za stručnjake Udruge i partnerskih ustanova s ciljem unaprjeđivanja njihovih kompetencija za pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške mladima s iskustvom nasilja u partnerskim odnosima. Iskustva stečena na edukaciji doprinijet će kvaliteti pružanja podrške mladima u njihovom suočavanju s problemom nasilja.