Uključivanje inkluzivnih volontera

Godine 2011. Udruga je sudjelovala u provedbi projekta “Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti, čiji je nositelj Volonterski centar Osijek, u partnerstvu s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART, Volonterskim centrom Zagreb i udrugom MI. Ovaj projekt se financira sredstvima EU kroz program IPA Komponenta IV-Razvoj ljudskih potencijala. Udruga je u svoje programske aktivnosti uključila tri volontera iz marginaliziranih društvenih skupina-bivši beskućnik, osoba s invaliditetom i dugotrajno nezaposlena osoba.