Fizičko nasilje u vezama mladih

Nasilje u vezama mladih je zlostavljajuće ponašanje čiji je cilj ostvarivanje moći i održavanje kontrole nad drugom osobom u odnosu (Cesar, 2016). Postoje različiti oblici nasilja, a jedan od njih je i fizičko nasilje.

Fizičko nasilje je uporaba fizičke sile protiv druge osobe i odnosi se na ponašanja koja dovode do fizičke boli i ozljede (Cesar, 2016; Ajduković i Ručević, 2009). Fizičko nasilje uključuje: grubo hvatanje, guranje, udaranje, šamaranje, čupanje, ugrizi, gušenje, ograničavanje kretanja, bacanje i uništavanje predmeta, nanošenje opekotina, napad oružjem, pokušaj ubojstva i ubojstvo.

Osobe koje su doživjele fizičko nasilje navode kako je nasilje započelo guranjem ili grubim hvatanjem i kako je s vremenom postajalo sve intenzivnije. Prvi udarac su često pravdali lošim raspoloženjem dečka/cure, smatrali su da su oni nešto krivo učinili, da su ga/ju izazvali, da on/ona nije takav/a i da se to više neće dogoditi. Međutim, nakon što počinitelj prvi puta počini nasilje, svaki sljedeći put mu/joj postaje lakše to učiniti (Crompton i Kessner, 2003 prema Lončarić, 2020). Isto tako i počinitelj nasilja može za počinjeno nasilje kriviti žrtvu ili pravdati nasilno ponašanje lošim raspoloženjem, stresom, alkoholom, drogama i dr. Nakon počinjenog nasilja, počinitelj može iskazati žaljenje, tražiti za oprost i davati obećanja da to više nikad neće napraviti što dodatno otežava žrtvi da prekine takav odnos zbog nade da će se počinitelj promijeniti (Reachout). Također, uz fizičko nasilje najčešće se pojavljuje i neki od drugih oblika nasilja, posebice emocionalno nasilje (vrijeđanje, kontroliranje i stvaranje osjećaja krivnje) koje može i prethoditi fizičkom nasilju (Smith, 2021).

Bez obzira na trajanje i učestalost nasilnog ponašanja, žrtve fizičkog nasilja su u većem riziku od razvoja kroničnih bolesti, depresije, anksioznosti, PTSP-a i ovisnosti (Smith, 2021) zbog čega je važno na vrijeme reagirati i zaustaviti nasilje.

Ako si prepoznao/la da se nalaziš u vezi koja je nasilna, zapamti da nisi kriv/a za nasilno ponašanje dečka/cure i da nasilno ponašanje nikada nije opravdano i prihvatljivo. Obrati se odrasloj osobi od povjerenja ili klikom na link pronađi sigurno mjesto na kojem možeš pričati i potražiti pomoć i podršku. 

 

Izvori:

Ajduković, A. i Ručević, S. (2009). Nasilje u vezama mladih. Medicus, 18(2), 217-225.

Cesar, S. (2016). Nasilne veze su bezveze. Zagreb: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Lončarić, K. (2020). Nasilje u vezama. Preuzeto 24.7.2023. s adrese: https://www.kakosi.hr/2020/10/16/nasilje-u-vezama-1-dio/.

Reachout. What is physical abuse?. Preuzeto 24.7.2023. s adrese: https://au.reachout.com/articles/what-is-physical-abuse.

Smith, S. (2021). 5 Facts About Physical Abuse in a Relationship. Preuzeto 24.7.2023. s adrese: https://www.marriage.com/advice/domestic-violence-and-abuse/five-facts-you-need-to-know-about-physical-abuse/ .