Projekt “Iskoristi priliku” (2021.)

Projekt „Iskoristi priliku“ provodi Udruženje „Djeca prva“ u partnerstvu sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u periodu od kolovoza do prosinca 2021. godine. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba – Gradskog ureda za sport i mlade.

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju znanja mladih o poduzetništvu dok su specifični ciljevi:

  • unaprijediti znanja i vještine učenika i učenica srednjoškolske dobi o samozapošljavanju i poduzetništvu te
  • unaprijediti socijalne i emocionalne vještine učenika i učenica srednjoškolske dobi.

Projekt „Iskoristi priliku“ usmjeren je na edukaciju mladih o poduzetništvu kroz unaprjeđenje znanja i vještina o samozapošljavanju i poduzetništvu te unaprjeđenje socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenica Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Učenici i učenice sudjelovat će na radionicama na kojima će putem iskustvenog učenja, interaktivnih metoda i aktivnog sudjelovanja razvijati svoje socijalne i emocionalne vještine te vještine potrebne za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja učenika i učenica. Nakon sudjelovanja na radionicama, učenici i učenice će praktična znanja stečena tijekom nastave i prakse povezati sa znanjima stečenima tijekom radionica te osmisliti i izraditi promotivno-informativni materijal. Uključivanjem učenika u konkretan posao kojim će se jednoga dana baviti (dizajniranje i izrada tiskanih proizvoda) pridonosi se razvoju poduzetničkih potencijala učenika i učenica kroz razvoj vještina poduzetništva i njihovog poduzetničkog načina razmišljanja. Prevenira se nezaposlenost kao posljedica nedostatka vještina traženih na tržištu rada te potiče razvoj vještina, znanja i kompetencija traženih na tržištu rada kao i razvoj učenika i učenica u zdrave, samopouzdane, kreativne, poduzetne, zadovoljne i odgovorne osobe.