Program “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi” (2014.-2017.)

Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi je program kojemu je cilj doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku.

Nositelj programa je Udruženje „Djeca prva“, a partner je Centar za socijalnu skrb Zagreb – podružnice Dubrava, Sesvete i  Maksimir, Centar za socijalnu skrb Osijek, Udruga Breza i Dom za odgoj djece i mladih Zagreb. Odvijanje programa omogućeno je uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad a Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Specifični ciljevi programa su:

  • osigurati dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja za djecu i mlade  u sustavu socijalne skrbi i njihove roditelji/skrbnike
  • poboljšati kvalitetu psihosocijalne i/ili emocionalne prilagodbe djece i mladih kroz umanjivanje posljedica neadekvatnih odgojnih postupaka roditelja
  • poboljšati kompetencije roditelja kroz  podršku u usvajanju vrednota i vještina nenasilnog odgoja i odgovornog roditeljstva, u skladu s potrebama djece i životnim okolnostima roditelja
  • utjecati na unaprjeđenje i proširivanje kvalitetnog mrežnog pristupa pružanja socijalnih usluga u zaštiti djece, mladih i obitelji u lokalnoj zajednici
  • utjecati na unaprjeđenje sudjelovanja djece u sustavu socijalne skrbi, uz uvažavanje djetetovih  individualnih obilježja i mogućnosti.

S obzirom na postavljenje ciljeve korisnici ovog programa su djeca, mladi i roditelji/skrbnici u obiteljsko-pravnoj zaštiti, stručnjaci partnerskih podružnica CZSS i stručnjaci u području zaštite djece u socijalnoj skrbi, obrazovanju, zdravstvu, sudstvu, organizacijama civilnog društva i javnoj upravi.

Aktivnosti programa obuhvaćaju savjetovanje i psihosocijalnu podršku djece, mladih i roditelja/skrbnika te jačanje kapaciteta podružnica CZSS kroz radne sastanke, izradu protokola o suradnji i superviziju. Također, kako bi se stručna javnost senzibilizirala na ovu temu, planiranje aktivnosti obuhvaćaju i organiziranje stručnog skupa na temu Participacija djece korisnika socijalnih usluga.

Programom se umrežavaju postojeći resursa u lokalnoj zajednici, u svrhu osiguravanja izvaninstitucionalne usluge koja u lokalnoj zajednici nedostaje, a utemeljena je na stvarnoj potrebi. Izvaninstitucionalne usluge savjetovanja nadopunjuju postojeće usluge tretmana koje provodi CZSS na način da osiguravaju kontinuirani, koordinirani i individualizirani pristup u umanjivanju ili rješavanju obiteljskih problema. Usklađivanje intervencija između roditelja, djece i drugih članova obitelji, kao i kontinuirano ulaganje u stručnjačke kompetencije doprinosi razvoju socijalnih usluga i socijalnom uključivanju rizičnih skupina.