Analiza pružanja savjetodavnih usluga djeci

Mreža udruga za zaštitu prava djece izradila je sažetak politike i izvještaj o analizi pružanja savjetodavnih usluga djeci. Mreža se sastoji od 18 udruga za djecu iz cijele Hrvatske koje su u svojem radu uočile niz izazova u pružanju usluga savjetovanja svojim korisnicima.

Pravovremene, kvalitetne i besplatne savjetodavne usluge važan su oblik podrške najranjivijoj djeci – djeci s teškoćama, invaliditetom, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, žrtvama nasilja, u osjetljivim obiteljskim situacijama, s iskustvom i u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, njihovim roditeljima i cijeloj obitelji.

Analiza je provedena kroz fokusne grupe s korisnicima, tematske intervjue s pružateljima usluge, upitnik za udruge te kroz analizu relevantnih dokumenata. Detektirani su ključni izazovi i predložene preporuke za unaprjeđenje savjetodavnih usluga.

Kompletan izvještaj o analizi i sažetak politike možete preuzeti u nastavku: