Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece

U Republici Hrvatskoj prava djece su propisana zakonima i drugim aktima, ali se ne ostvaruju u dovoljnoj mjeri. Posebno se to odnosi na prava djece u nepovoljnom položaju kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, žrtve nasilja, s invaliditetom, s teškoćama, u osjetljivim obiteljskim situacijama, u riziku od siromaštva i od socijalne isključenosti. Udruge koje pružaju socijalne usluge ovim ranjivim skupinama djece poznaju problematiku s kojom se susreću u ostvarivanju svojih prava, no same često nemaju dovoljno kapaciteta za praćenje javnih politika i zagovaranje prava djece.

Kroz projekt će se formirati Mreža udruga za zaštitu prava djece – minimalno 10 udruga iz 5 županija s područja Hrvatske. Mreža će analizirati i pratiti djelokrug politike za djecu s fokusom na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te prevenciju nasilja kroz provođenje istraživanja potreba djece i roditelja, analizu i nadgledanje odabranog djelokruga politike te prezentiranje rezultata institucijama koje se bave zaštitom prava djece i široj javnosti (provedbom javne kampanje). Ranjive skupine (djeca i roditelji) sudjelovat će u radionicama osnaživanja kroz koje će biti informirani o svojim pravima. U istu svrhu kreirat će se i podijeliti informativno-edukativni letci.

Partneri provedbi projekta pridonose kroz vlastitu stručnost i iskustvo: Hrabri telefon kroz vidljivost i prepoznatljivost u općoj javnosti, SOS Dječje selo Hrvatska kroz vidljivost i zagovaračke aktivnosti, Ardura kroz iskustva direktnog rada i perspektive lokalne, manje zajednice, Djeca prva kroz iskustvo umrežavanja i suradnju te jačanje kapaciteta stručnjaka. SOS Dječje selo Norveška pružat će konzultacijsku podršku nositelju i partnerskim organizacijama zbog svog iskustva u praćenju javnih politika.

Kao krajnji rezultat očekuje se kako će udruge okupljene u Mrežu unaprijediti suradnju, razmijeniti iskustva, osnažiti svoje zagovaračke i organizacijske kapacitete čime će kvalitetnije doprinositi zalaganju za realizaciju prava djece iz ranjivih skupina i njihovih obitelji.

Projekt traje od 01.10.2022. do 31.12.2023. Vrijednost projekta je 89.840,76 eura.

Aktivnosti u sklopu projekta “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece”

U okviru projekta “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece“, proteklih mjeseci intenzivno se bavimo aktivnostima analize i praćenja provedbe odabranog djelokruga javne politike za djecu – pružanje usluga savjetovanja djeci i obiteljima u riziku, u suradnji države i udruga. U okviru navedenog, provedeno je istraživanje potreba ranjivih skupina (djeca i članovi obitelji), kroz […]

Opširnije

Edukacija „Praćenje implementacije javnih politika – fokus na područje pružanja savjetodavne psihosocijalne podrške djeci, mladima i obiteljima u riziku“

Jednodnevna edukacija održana je u prostoru Udruženja „Djeca prva“ 13.02.2023. Edukaciju je pripremila i vodila doc.dr.sc Anka Kekez Koštro, a obuhvaćeni su sljedeći sadržaji: analiza implementacije javnih politika; dizajn analize implementacije. Kroz edukaciju je stavljen fokus na pružanje usluge savjetovanja djeci, mladima i obiteljima u riziku obzirom da je to odabrani djelokrug politike za djecu […]

Opširnije

Dvodnevna edukacija „Analiza i praćenje javnih politika s fokusom na javne politike za djecu“

Dvodnevna edukacija održana je u prostoru Udruženja „Djeca prva“ tijekom 10. i 11.01.2023., a sudjelovalo je ukupno 14 udruga koje su članice Mreže udruga za zaštitu prava djece. Edukaciju je pripremila i vodila doc.dr.sc Anka Kekez Koštro, a obuhvaćeni su sljedeći sadržaji: javne politike i analiza javnih politika kao temelj razvoja javnih politika utemeljen na […]

Opširnije

Definirano područje suradnje Mreže udruga za zaštitu prava djece

Udruge okupljene u Mrežu udruga za zaštitu prava djece sudjelovale su na sastanku/radionici razmjene iskustava i zajedničkog definiranja područja suradnje Mreže. Sastanak/radionica održana je u prostoru Udruženja „Djeca prva“ 11.01.2023., a sudjelovali su predstavnici ukupno 14 udruga okupljenih u Mrežu. Svaka od udruga predstavila je svoje područje djelovanja te interes vezano uz zaštitu prava djece […]

Opširnije

Udruge okupljene u Mrežu udruga za zaštitu prava djece

Formiranje Mreže udruga za zaštitu prava djece ostvareno je kroz istraživanje i prikupljanje informacija o udrugama koje rade s djecom i za djecu na području Republike Hrvatske te definiranje kriterija za uključivanje udruga u Mrežu. Informacije su prikupljene kroz međusobne kontakte nositelja i partnera o suradničkim i partnerskim organizacijama s kojima već surađuju, kroz kontakte […]

Opširnije

Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece

U Republici Hrvatskoj prava djece su propisana zakonima i drugim aktima, ali se ne ostvaruju u dovoljnoj mjeri. Posebno se to odnosi na prava djece u nepovoljnom položaju kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, žrtve nasilja, s invaliditetom, s teškoćama, u osjetljivim obiteljskim situacijama, u riziku od siromaštva i […]

Opširnije
ACF_logo

Projekt „Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.