Od studenata socijalnog rada za roditelje

Studenti socijalnog rada, u sklopu kolegija Socijalni rad u organiziranju zajednice, izradili su materijale za roditelje koji imaju poteškoće u komunikaciji s mladima s problemima u ponašanju.

Materlijale možete preuzeti u nastavku:

Objavljivanjem materijala koji su izradili studenti, želimo podržati razvoj budućih stručnjaka i stručnjakinja, socijalnih radnika/ca, u zaštiti skupina u riziku! 🙂