Aktivnosti u okviru programa „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“

Uskoro završavamo s provedbom radionica za učenike nižih razreda osnovne škole, u okviru programa „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“, kojeg financijski podržava Grad Zagreb. Program se provodi u partnerstvu s OŠ M. J. Zagorke i OŠ Vjenceslava Novaka. Na radionicama su učenici:

  • učili prepoznati i imenovati svoje osobne snage,
  • razvijali razumijevanje i osjećaj za sličnosti i razlike te poštivanje osoba koje su različite od nas,
  • učili prepoznati osobine koje čine dobrog prijatelja, kod sebe i kod drugih,
  • učili prepoznavanje, imenovanje i regulaciju emocija, posebice neugodnih (ljutnja, tuga strah)
  • upoznali govor odbijanja i govor prihvaćanja te vježbali primjenu govora prihvaćanja
  • vježbali primjenu naučenih vještina nenasilnog rješavanja sukoba

Osim radionica za učenike, program obuhvaća i predavanja za njihove roditelje te predavanja i radionice za učitelje i nastavnike.