Program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ (školska godina 2021./2022.)

Program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ je program čiji je glavni cilj doprinijeti prevenciji neprihvatljivog ponašanja kod djece osnovnoškolske dobi kroz razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika i unaprjeđivanje kompetencija roditelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

Program je financiran od strane Grada Zagreba te ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Provodi se više od 20 godina na području Grada Zagreba, a u školskoj godini 2021./2022. provodimo ga u partnerstvu s OŠ Marije Jurić Zagorke i OŠ Vjenceslava Novaka.

Specifični ciljevi programa su:

  • Osnažiti prosocijalno ponašanje djece
  • Osnažiti roditeljsku kompetenciju za odgoj djece
  • Povećati razinu znanja i vještina učitelja, iz područja komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba, solidarnosti i tolerancije, poštivanja različitosti, te razvoja empatije i brige za druge, koje će učitelji koristiti u redovnom radu s učenicima i njihovim roditeljima u odgojno obrazovnom procesu
  • Poticati školsko ozračje usmjereno na potrebe djece

Programske aktivnosti uključuju radionice za učenike te predavanja i radionice za roditelje, učitelje, nastavnike i stručne suradnike. Na taj način obuhvaćaju se svi dionici i osiguravaju uvjeti za razvoj sigurnog i podržavajućeg školskog ozračja.