Naša misija

Promovirati i štititi prava i interese djece i obitelji kroz visoko kvalitetne psihosocijalne programe i neformalne oblike obrazovanja te utjecati na smanjivanje i prevenciju socijalne isključenosti i siromaštva zagovaranjem, umrežavanjem i poticanjem integriranog pristupa u pružanju socijalnih usluga na području Hrvatske, regije i EU.

Podrška

Zadnje novosti

Francuski studenti, okupljeni pod nazivom “Solidaires pour un sourire” ili “Ujedinjeni za osmijeh”, u okviru svog studija osmislili su humanitarni projekt, kojim su odlučili prikupljati donacije namijenjene našim korisnicima. U posjetu našem programu “Igrom do škole”, 28.03.2017., studenti su zajedno s majkama i djecom proveli lijepo sunčano popodne, sadili su sadnice proljetnog cvijeća, crtali, igrali […]

Povodom Svjetskog dana socijalnog rada 21.ožujka 2017. godine, Hrvatska udruga socijalnih radnika je u suradnji s udrugama članicama HUSR-a organizirala na području cijele Hrvatske brojne stručne skupove, simpozije, javne tribine, okrugle stolove i druge aktivnosti. Cilj je bio ukazati na aktualne društvene prilike i osnažiti profesionalnu zajednicu za suočavanje s izazovima socijalnog rada u našoj zemlji. […]

Programi

1.

Za djecu predškolske dobi i njihove roditelje

Program se temelji na koncepciji programa Igrom do škole, koji je 2000. godine Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa verificiralo kao kraći predškolski program.

2.

Za djecu školske dobi i njihove roditelje

Svrha programa je prevencija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, razvoj pozitivnog sustava vrijednosti i osnaživanje socijalnih vještina kod djece.

3.

Savjetovanje i psihosocijalna podrška

Udruga objedinjava dosadašnje iskustvo u radu i suradnji s različitim dionicima u lokalnoj zajednici u pružanju zaštite djeci i obitelji, čime se pozicionira kao relevantan partner u lokalnoj zajednici.

4.

Humanitarna pomoć

Kontinuirano tijekom godine organizirane su akcije prikupljanja i raspodjele hrane, rabljene odjeće i obuće i sl., za najugroženije obitelji.