Program savjetovanja i psihosocijalne podrške djeci, mladima i obiteljima u riziku

Program je usmjeren na osiguravanje usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške djeci, mladima i obiteljima, odnosno na pružanje podrške pojedincima i obiteljima koje se nalaze u teškim i stresnim životnim situacijama.