Program savjetovanja i psihosocijalne podrške djeci, mladima i obiteljima u riziku

Program se provodi s ciljem unapređivanja mreže podrške i zaštite djece, mladih i obitelji u riziku, kroz integrirano djelovanje centara za socijalnu skrb i Udruge. Usmjeren je na osiguravanje usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške, odnosno na pružanje podrške pojedincima i obiteljima koje se nalaze u teškim i stresnim životnim situacijama.