Program humanitarne pomoći

Program osigurava humanitarnu pomoć kroz pomoć u prehrani, pomoć u preživljavanju zime nabavkom drva za ogrjev, te refundiranjem troškova za kupnju lijekova ili medicinskih pomagala, za siromašne i socijalno isključene obitelji na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.