Program “Zajedno za djecu”

U lipnju 2023. godine započeli smo s provedbom novog trogodišnjeg programa „Zajedno za djecu“.

Radi se o dugogodišnjem programu Udruge kojim se pruža podrška udomiteljstvu za djecu kroz pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške djeci, udomiteljima, članovima udomiteljske i biološke obitelji te primjenu integriranog pristupa institucionalnih i izvaninstitucionalnih pružatelja socijalnih usluga. Zadovoljstvo nam je što nakon uspješne dugogodišnje suradnje s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područnim uredima Križevci i Vrbovec, primjer dobre prakse širimo i na suradnju s Područnim uredom Karlovac i Udrugom te područje Karlovačke županije.

Odvijanje programa omogućeno je kroz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Trajanje programa je od lipnja 2023. do svibnja 2026. godine, a provodi se u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Služba Grada Zagreba, Područni uredi Križevci, Vrbovec, Karlovac i Udruga za unaprjeđenje kvalitete života „Karika“ na području Koprivničko-križevačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije i Grada Zagreba.

Cilj programa je doprinijeti zaštiti prava i dobrobiti djece u udomiteljskoj skrbi kroz kvalitetnu podršku udomiteljskoj i biološkoj obitelji i razvoj integriranog pristupa institucionalnih i izvaninstitucionalnih pružatelja socijalnih usluga.

Specifični ciljevi programa su:

  1. Unaprijediti kvalitetu psihosocijalne i/ili emocionalne prilagodbe djece i mladih u udomiteljskoj skrbi
  2. Unaprijediti kompetencije udomitelja i članova udomiteljske obitelji za udomiteljstvo u najboljem interesu djeteta
  3. Unaprijediti kvalitetu podrške djeci u udomiteljskoj skrbi u lokalnim zajednicama kroz razvoj i primjenu integriranog multidisciplinarnog pristupa i unaprjeđenje kompetencija stručnjaka

Kroz program će se osigurati aktivnosti savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu u udomiteljskoj skrbi, udomitelje i članove udomiteljske obitelji te biološke roditelje i članove biološke obitelji (individualno, obiteljsko i grupno savjetovanje i edukacija). U cilju pružanja kvalitetne podrške udomiteljima i djeci u udomiteljskoj skrbi, osnažit će se profesionalne kompetencije stručnjaka Hrvatskog zavoda za socijalni rad te razvijati međusobna suradnja. Unaprijedit će se znanja i vještine stručnih suradnika odgojno-obrazovnog sustava, učitelja i nastavnika, a u cilju bolje integracije djeteta u školsku sredinu te uspješniju suradnju s udomiteljskim obiteljima. Razvojem integriranog pristupa osigurat će se bolje povezivanje svih stručnjaka uključenih u rad i brigu o djeci u udomiteljskoj skrbi.