Program “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece” (školska godina 2020./2021.)

U školskoj godini 2020/21. provodimo program “Prevencija neprihvatljivog ponašanja kod djece” u 3 osnovne škole na području Grada Zagreba: OŠ Vjenceslava Novaka, OŠ Marije Jurić Zagorke i OŠ Vladimira Nazora. Program je financiran od strane Grada Zagreba.

Program se provodi već više od 20 godina na području Grada Zagreba i do sada je proveden u dvadesetak osnovnih škola, a neke od njih sudjelovale su u programu i nekoliko školskih godina zaredom, svake godine s različitim razredima.

Program ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Korisnici programa su:

  • djeca – učenici 3. ili 4. razreda
  • roditelji djece uključene u program
  • učitelji i nastavnici škole

Dugoročni cilj programa je doprinijeti prevenciji neprihvatljivih ponašanja kod osnovnoškolske djece. 

Kratkoročni ciljevi programa su:

  • Osnažiti prosocijalno ponašanje djece
  • Osnažiti roditeljsku kompetenciju za odgoj djece
  • Povećati razinu znanja i vještina učitelja, iz područja komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba, solidarnosti i tolerancije, poštivanja različitosti, te razvoja empatije i brige za druge, koje će učitelji koristiti u redovnom radu s učenicima i njihovim roditeljima u odgojno obrazovnom procesu
  • Poticati školsko ozračje usmjereno na potrebe djece

Aktivnosti u sklopu programa su radionice za učenike (teme: Slika o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje; Prepoznavanje osjećaja; Moja ljutnja i što s njom; Poštivanje različitosti, Empatija i podrška; Odgovornost za ponašanje; Komunikacijske vještine – verbalna i neverbalna komunikacija); predavanja/radionice za roditelje, predavanja/radionice za učitelje i nastavnike, redovite konzultacije s učiteljima i stručnim suradnicima u školama.