O projektu “Ljubav bez boli”

„Ljubav bez boli“ je projekt čiji je glavni cilj pridonijeti smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih. Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u partnerstvu s Klasičnom gimnazijom Zagreb i Zrakoplovno tehničkom školom Rudolfa Perešina iz Velike Gorice. Projekt ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za provođenje u srednjim školama.

Specifični ciljevi projekta su:

  • pridonijeti prevenciji nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih provođenjem aktivnosti opće prevencije nasilja kroz informiranje mladih i njihovih roditelja
  • osigurati dostupne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za mlade s iskustvom nasilja (mlade osobe žrtve nasilja, mlade rizičnog ponašanja, mlade koji su počinitelji nasilja i mlade parove) u savjetovalištu Udruženja „Djeca prva“
  • senzibilizirati opću populaciju mladih i širu javnost za problematiku nasilja nad i među mladima i važnost prevencije svih oblika nasilja (posebno cyberbullinga u partnerskim vezama)

Više o projektnim aktivnostima pročitaje ovdje.