Program “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece”

Program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ provodi se dugi niz godina u različitim osnovnim školama na području Grada Zagreba. Progam nastoji:

  • OSNAŽITI prosocijalno ponašanje osnovnoškolske djece i odgojne kompetencije njihovih roditelja
  • POVEĆATI razinu specifičnih znanja i vještina učitelja koje će koristiti u redovnom radu s učenicima i njihovim roditeljima u odgojno-obrazovnom procesu
  • POTICATI školsko ozračje usmjereno na potrebe djece

U radu s djecom, roditeljima i učiteljima naglasak se stavlja na područje komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba, solidarnosti i tolerancije, poštivanja različitosti te razvoja empatije i brige za druge.

U periodu od rujna 2022. do kraja veljače 2023. program se provodio u tri osnovne škole u Zagrebu (OŠ Vladimira Nazora, OŠ Vjenceslava Novaka i OŠ Marije Jurić Zagorke) te je aktivnostima obuhvaćeno sveukupno 65 učenika, 52 roditelja i 42 učitelja. U navedenom razdoblju, za učenike je održano ukupno 18 radionica, po 6 u svakoj školi (Slika o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje; Prepoznavanje osjećaja; Moja ljutnja i što s njom?; Empatija i podrška; Poštivanje različitosti; Odgovornost za ponašanje; Komunikacijske vještine: verbalna komunikacija i nenasilno rješavanje sukoba). Za roditelje su održana dva predavanja/radionice na temu “Vršnjačkog nasilja” te jedno na temu „Prednosti i mane korištenja mobitela i društvenih mreža (interneta) kod djece“. Za učitelje i nastavnike OŠ Vladimira Nazora održano je predavanje na temu „Jačanje samopoštovanja djece kroz vrednovanje njihovih kvaliteta“.

Program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ provodi se uz financijsku potporu Grada Zagreba.