Program “Biraj drugačije”

Program „Biraj drugačije!“ usmjeren je prevenciji svih oblika ovisnosti i ponašajnih ovisnosti kod djece i mladih. Program traje od 15. studenog 2023. godine do 14. studenog 2025. godine, a financiran je od strane Ministarstva zdravstva. Program provodimo u partnerstvu s Osnovnom školom Vladimira Nazora, Osnovnom školom Vjenceslava Novaka i Osnovnom školom Dragutina Kušlana, na području Grada Zagreba.

Specifični ciljevi programa su:

  • osigurati u lokalnoj zajednici dostupan preventivni program usmjeren na obitelj, kroz pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške

  • doprinijeti jačanju osobnih i socijalnih vještina djece (empatija, asertivnost, komunikacijske vještine, vještine donošenja odluka i suočavanja, odupiranje negativnim utjecajima vršnjaka, samoregulacija, odgovornost prema sebi i drugima) kroz individualno/obiteljsko savjetovanje i grupni rad s djecom

  • poboljšati kompetencije roditelja kroz podršku u usvajanju i jačanju roditeljskih vještina (pojašnjenje očekivanja, vještine discipliniranja, učinkovita komunikacija s djecom, nošenje s emocijama) sudjelovanjem u individualnom/obiteljskom savjetovanju i grupnom radu s roditeljima

  • doprinijeti prevenciji ovisnosti o lokalnoj zajednici kroz osvještavanje stručne i opće javnosti o ovoj problematici

Aktivnosti programa uključuju individualno i obiteljsko savjetovanje za djecu s problemima u ponašanju i djecu iz rizičnog obiteljskog okruženja i njihove roditelje, grupni rad s djecom, grupni rad s roditeljima, aktivnosti usmjerene osnaživanju stručnjaka koji rade s djecom kao i organizaciju javnih i stručnih predavanja u lokalnoj zajednici.