Okrugli stol o važnosti predškolskog odgoja

14.5. 2018. održan je Okrugli stol “Pravo na predškolski odgoj i obrazovanje i djeca u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva”, u Tribinama grada Zagreba, Kaptol 27.

Raspravu je moderirala naša voditeljica razvoja programa, psihologinja Natalija Stanković, a pogled na ovu temu iz vlastite perspektive predstavile su stručnjakinje iz raznih institucija i organizacija: doc.dr.sc. Ivana Dobrotić sa Studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Mila Jelavić, pročelnica Ureda za demografiju Grada Zagreba, Mirjana Milanović sa Učiteljskog fakulteta, mr.sc.Katarina Milković, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, Vesna Drobac, predstojnica podružnice Peščenica Centra za socijalnu skrb Zagreb, Vesna Kašuba, pedagoginja dječjeg vrtića Zrno i, kao predstavnica naše Udruge, socijalna pedagoginja Kristina Starčević Kaić.

Svi izlagači su predstavili zanimljive činjenice i argumente. Ivana Dobrotić je u svom izlaganju istaknula vrlo slabu geografsku pokrivenost pružanja  ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, te kako je Hrvatska po tom pitanju zemlja sa najmanje djece obuhvaćene RPOO u EU (59%). Spomenuti su EU ciljevi obuhvaćenosti RPOO 95% djece od 4.godine do polaska u školu, do 2020.godine, te je Ivana Dobrotić vezano za temu predstavila i novu publikaciju MDOMSP-a, “Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u RH”.  Mirjana Milanović je slikovito predstavila zašto je važno uključiti dijete u ciljano provedene aktivnosti sa njegovim vršnjacima (učenje kompliciranih socijalnih vještina, samopredstavljanje, itd). Predstavnici gradskih ureda su naglasili kako se moraju postavljati prioriteti u strateškom odlučivanju o smjerovima djelovanja u kontekstu obrazovanja i demografskih mjera, no složili su se sa važnošću uključivanja djece koja žive u nekom od oblika rizika od socijalne isključenosti i siromaštva. Naglasak na ovoj populaciji djece koja žive u rizičnim uvjetima u četvrti Peščenica Žitnjak posebice su dale Vesna Drobac i Vesna Kašuba, te su izvijestile o broju djece i obitelji koje su “izišle” iz sustava RPOO aktiviranjem mjere Roditelj odgojitelj (oko 90 djece predškolske dobi), te tako i iz mreže integrirane suradnje CZSS-a i DV Zrno.

Između ostaloga, na Okruglom stolu su predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja “Iskustva majki s ostvarenim pravom na novčanu naknadu roditelj odgojitelj”. Rezultati provedenih fokus grupa s majkama korisnicama programa “Igrom do škole” koje također ostvaruju i pravo na novčanu mjeru Roditelj odgojitelj, je relativno zadovoljstvo majki s dobivenom financijskom pomoći u teškim uvjetima ostvarenja egzistencijalne sigurnosti i teških uvjeta rada koje su iskusile prijašnje zaposlene majke. Majke su dobile osjećaj financijske neovisnosti, te drugačiji i bolji položaj u obitelji, i neke od njih smatraju da djeci nedostaju neki dijelovi redovnog vrtićkog programa (društvo, socijalizacija, učenje pravila ponašanja), koji djelomice kompenziraju sudjelovanjem u programu “Igrom do škole”. Neke majke se smatraju ravnopravnima s odgojiteljicama, u kontekstu pružanja dovoljno kvalitetnih poticaja djeci. Kako korisnici te mjere nemaju mogućnost upisa djece u redovne vrtićke programe, među sudionicima rasprave su se  pojavile kvalitetne ideje o mogućem “premošćenju” nedostatka ostvarenja prava djeteta na RPOO. Između ostalog, prijedlozi su bili parcijalno uključenje djece roditelja sa statusom u redovni vrtićki program svakodnevno od 14-16h. Kraći predškolski kompenzacijski program “Igrom do škole” je također jedan od mogućih odgovora na navedeni nedostatak ostvarenja dječjeg prava, iako je vrijeme sudjelovanja samo 3h tjedno u ciljano provedenim aktivnostima djece i roditelja.

U svakom slučaju, na Okruglom stolu stavljen je naglasak na važnost RPOO, te na zapreku ostvarenja ovog dječjeg prava u obiteljima korisnicima novčane mjere Roditelj odgojitelj. Svi sudionici su se složili kako bi bilo dobro čuti što bi pozvani predstavnici MZO-a rekli o ovoj aktualnoj temi, da su sudjelovali u raspravi.