„Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055)

Projektom „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ doprinosimo socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju (s posebnim naglaskom na djecu i mlade u jednoroditeljskim obiteljima) kroz pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga djeci, mladima i članovima njihovih obitelji.

Projekt traje od 28. listopada 2021. do 28. listopada 2023. godine, a u prvoj godini provedbe pružili smo 317 usluga savjetovanja i pomaganja za 52 djece i mlađih punoljetnika s problemima u ponašanju te 40 roditelja.
Tijekom srpnja proveli smo petodnevni program iskustvenog učenja u prirodi za mlade i roditelje, a krajem listopada započeli s programom podrške roditeljstvu te grupnim radom s djecom.

Jedan od ciljeva nam je osnažiti kapacitete stručnjaka za pružanje podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima te smo u listopadu krenuli s radionicama/konzultantskim sastancima za 14 voditelja mjera stručne pomoći i mjera intenzivnog nadzora u obiteljima s djecom s problemima u ponašanju.

Projekt provodimo u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz.

„Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske te se provodi na području urbane aglomeracije Zagreb.