Dvodnevna edukacija „Analiza i praćenje javnih politika s fokusom na javne politike za djecu“

Dvodnevna edukacija održana je u prostoru Udruženja „Djeca prva“ tijekom 10. i 11.01.2023., a sudjelovalo je ukupno 14 udruga koje su članice Mreže udruga za zaštitu prava djece. Edukaciju je pripremila i vodila doc.dr.sc Anka Kekez Koštro, a obuhvaćeni su sljedeći sadržaji:

  • javne politike i analiza javnih politika kao temelj razvoja javnih politika utemeljen na dokazima;
  • dizajn javnih politika;
  • logika uzročnosti u dizajnu javnih politika;
  • načini organizacije provedbe javnih politika;
  • praćenje provedbe javnih politika;
  • dizajn praćenja provedbe javnih politika.

Povratne informacije sudionika i sudionica edukacije pokazuju kako su zadovoljni prezentiranim sadržajima i načinom izvedbe edukacije. Nastavak edukacije održat će se u veljači 2023.