Edukacija „Praćenje implementacije javnih politika – fokus na područje pružanja savjetodavne psihosocijalne podrške djeci, mladima i obiteljima u riziku“

Jednodnevna edukacija održana je u prostoru Udruženja „Djeca prva“ 13.02.2023. Edukaciju je pripremila i vodila doc.dr.sc Anka Kekez Koštro, a obuhvaćeni su sljedeći sadržaji:

  • analiza implementacije javnih politika;
  • dizajn analize implementacije.

Kroz edukaciju je stavljen fokus na pružanje usluge savjetovanja djeci, mladima i obiteljima u riziku obzirom da je to odabrani djelokrug politike za djecu koji će se u daljnjoj provedbi projekta analizirati i zagovarati.