Program “Zajedno za djecu” (2016.-2019.)

Program „Zajedno za djecu“ je program podrške udomiteljstvu za djecu kroz pružanje usluga savjetovanja/psihosocijalne podrške djeci, udomiteljima, članovima udomiteljske/biološke obitelji te primjenu integriranog pristupa institucionalnih i izvaninstitucionalnih pružatelja socijalnih usluga.

Radi se o trogodišnjem partnerskom programu Udruženja „Djeca prva“ i Centra za socijalnu skrb Križevci koji  se provodi na području Koprivničko-križevačke županije. Odvijanje programa omogućeno je kroz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Planirano trajanje programa je od studenog 2016. do listopada 2019. godine.

Cilj programa je doprinijeti zaštiti prava i dobrobiti djeteta u udomiteljskoj skrbi kroz pružanje kvalitetne podrške udomiteljskim i biološkim obiteljima te razvoju integriranog pristupa institucionalnih i izvaninstitucionalnih  pružatelja socijalnih usluga. Program je usmjeren na unapređenje kvalitete psihosocijalne i/ili emocionalne prilagodbe djece i mladih u udomiteljskoj skrbi, unapređenje kompetencija udomitelja za udomiteljstvo u najboljem interesu djeteta te unapređenje kvalitete podrške djeci u udomiteljskoj skrbi u lokalnoj zajednici, kroz razvoj integriranog pristupa pružatelja usluga.

Specifični ciljevi programa su:

  • Unaprijediti kvalitetu psihosocijalne i/ili emocionalne prilagodbe djece i mladih u udomiteljskoj skrbi
  • Unaprijediti kompetencije udomitelja za udomiteljstvo u najboljem interesu djeteta
  • Unaprijediti kvalitetu podrške djeci u udomiteljskoj skrbi u lokalnoj zajednici kroz razvoj integriranog multidisciplinarnog pristupa.

Kroz program će se osigurati aktivnosti grupnog savjetovanje/edukacije za sve udomitelje za djecu i mlade. Pored toga, za djecu i mlade u udomiteljskoj skrbi, kao i za članove udomiteljskih i bioloških obitelji, osigurat će se i usluge individualnog i obiteljskog savjetovanja. U cilju pružanja kvalitetne podrške udomiteljima i djeci u udomiteljskoj skrbi, osnažit će se profesionalne kompetencije stručnjaka Centra za socijalnu skrb. Unaprijedit će se znanja i vještine stručnih suradnika odgojno-obrazovnog sustava, učitelja i nastavnika, a u cilju bolje integracije djeteta u školsku sredinu te uspješniju suradnju s udomiteljskim obiteljima. Razvojem integriranog pristupa osigurat će se bolje povezivanje svih  stručnjaka uključenih u rad i brigu o djeci u udomiteljskoj skrbi.