Započeo je jesenski ciklus grupnog savjetovanja i edukacije za roditelje/skrbnike u okviru programa „Zaštita djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“. Ovim programom želimo doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih i podrške obiteljima u riziku od gubitka roditeljske skrbi, a jedna od tih usluga uključuje i grupno savjetovanje i edukaciju za roditelje/skrbnike. Kroz […]

Projektom „SocNet za 5!” želi se ojačati kapacitete stručnjaka za unaprjeđenje usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju te njihove roditelje/skrbnike. S tim ciljem, stručnjaci naše Udruge i udruge Hrabri telefon, održali su dvodnevnu edukaciju pod nazivom „Konfliktni brakorazvodi i rad s nedobrovoljnim korisnicima“ namijenjenu stručnjacima […]

U drugoj godini provedbe programa „Zajedno za djecu“ započeli smo s novim ciklusom grupnog savjetovanja i edukacije za udomitelje. Kroz grupni rad, udomitelji imaju priliku steći nova znanja i unaprijediti udomiteljske kompetencije kao što su komunikacija i razvoj odnosa s djecom i roditeljima udomljenje djece, bolje usklađivanje odgojnih postupaka s potrebama udomljenog djeteta, korištenje nenasilnih […]

Obitelj je važna u životu djece zbog čega je bitno uključiti i ostale članove obitelji i pružiti potporu svima kojima je to potrebno. Upravo zbog toga započeli smo s novim ciklusom grupnog savjetovanja i edukacije za roditelje u okviru projekta „SocNet za 5!“. Projekt „SocNet za 5!“ ima za cilj povećati socijalnu uključenost djece i […]

Program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ je program čiji je glavni cilj doprinijeti prevenciji neprihvatljivog ponašanja kod djece osnovnoškolske dobi kroz razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika i unaprjeđivanje kompetencija roditelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Program je financiran od strane Grada Zagreba te ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i pozitivno stručno mišljenje Agencije za […]

Projekt Krug sigurnosti provodi se u razdoblju od godine dana (01.09.2021.-31.08.2022.) u partnerstvu sa CZSS Zagreb, CZSS Dugo Selo, CZSS Karlovac i Udrugom Karika (na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Karlovačke županije). Projekt je usmjeren jačanju otpornosti obitelji uključivanjem roditelja i djece u zajedničke aktivnosti te pružanjem usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za roditelje […]

U sklopu projekta “Danas osnaženi – sutra uključeni“, sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, završili smo 3. ciklus provedbe Programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina. Program je namijenjen svim dugotrajno nezaposlenim osobama, koje žele raditi na stjecanju kompetencija koje doprinose konkurentnosti na tržištu rada. […]

Projekt „Iskoristi priliku“ provodi Udruženje „Djeca prva“ u partnerstvu sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u periodu od kolovoza do prosinca 2021. godine. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba – Gradskog ureda za sport i mlade. Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju znanja mladih o poduzetništvu dok su specifični ciljevi: unaprijediti znanja […]

Imaš između 15 i 21 godinu? Treba ti mjesto za obrazovanje, a da to nije škola? Treba ti mentor? Trebaš podršku? Želiš jednoga dana biti zapošljivija/i i povećati svoju konkurentnost na tržištu rada? Mi bismo ti rado u tome pomogle! Tko smo mi? Jedna socijalna radnica i jedna psihologinja, s dugogodišnjim iskustvom rada s djecom […]

Naša podrška vrijedi za cijelu obitelj jer i roditeljima treba pomoć u izazovnim trenutcima! SocNet za 5! prepoznaje važnost obitelji u životu djece i zbog toga u mrežu socijalnih usluga uključujemo roditelje i ostale članove obitelji. Projekt vodi brigu i o potrebama stručnjaka te ih uključuje u aktivnosti usmjerene na razvoj profesionalnih znanja i vještina […]