Sredinom svibnja 2021. godine održan je posljednji susret grupnog rada s roditeljima/skrbnicima, u okviru proljetnog ciklusa prve godine provedbe programa „Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“. Opći cilj programa je doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih i podrške obiteljima u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu […]

Savjetovateljice udruge sudjelovale su na edukaciji „Primjena psihodrame u psihološkom savjetovanju, psihoterapiji i superviziji“ u okviru projekta „Zajedno za djecu“, koju su proveli Mirjana Šimunović-Škunca, prof. psihologije i pedagogije te Zdravko Bokulić, sociolog; psihoterapeuti, supervizori i meta-supervizori. Tijekom četiri dana edukacije upoznavale smo psihodramske metode i tehnike rada. Kroz pokret te korištenje različitih rekvizita iz […]

Održane su dvije online grupne socijalizacijske radionice za učenike srednjih škola uključene u aktivnosti projekta „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“ u kojem Udruženje „Djeca prva“ sudjeluje kao partner. Teme obuhvaćene radionicama su „Tko sam ja?“ i „Moji ciljevi“. Radionice su održane s ciljem međusobnog upoznavanja članova grupe i njihovih očekivanja od sudjelovanja u radionicama […]

Sredinom svibnja 2021. godine održani su posljednji susreti grupnog savjetovanja i edukacije za udomitelje na području Vrbovca i Križevaca u okviru prve godine provedbe programa „Zajedno za djecu“. Cilj programa je doprinijeti zaštiti prava i dobrobiti djece u udomiteljskoj skrbi kroz kvalitetnu podršku udomiteljskoj i biološkoj obitelji i razvoj integriranog pristupa institucionalnih i izvaninstitucionalnih pružatelja […]

U okviru projekta „Točka promjene – obitelj bez nasilja“ održana je trodnevna edukacija za stručnjake. Razmjena iskustava i primjera dobre prakse, dijeljenje znanja i kontinuirano unaprjeđenje vještina stručnjaka koji rade s djecom, mladima i odraslima, posebice onima koji su doživjeli traumatska iskustva odnosno nasilje, vrlo je važna u osiguravanju kvalitetne i učinkovite podrške osobama u […]

Kroz projekt „Danas osnaženi-sutra uključeni“, uz edukativne radionice, verificirane programe obrazovanja i socijalno mentorstvo, pružamo i mogućnost volontiranja. Upravo kroz volontiranje gospođa Kristina Vitez je osmislila uskršnju radionicu te vam u nastavku donosimo kreativne aktivnosti za djecu i roditelje. Zahvaljujemo gospođi Kristini što je poklonila svoje vrijeme kako bi izradila uskršnje ukrase i napisala upute […]

Započeli smo s provedbom druge godine programa „Zauzmi stav“ čiji je cilj prevencija ovisnosti i ovisničkog ponašanja kroz razvoj socijalnih vještina djece starije osnovnoškolske dobi, unaprjeđenje roditeljskih kompetencija te kompetencija učitelja i nastavnika. Program je financiran od strane Ministarstva zdravstva te ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu u odgojno-obrazovnim ustanovama. […]

Već treću godinu za redom sudjelujemo u humanitarnoj kampanji Konzuma i Mastercarda čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim obiteljima u Hrvatskoj s djecom predškolske i školske dobi te UN-ovom Svjetskom programu za hranu (World Food Programme) u svrhu osiguravanja školskih obroka u Ruandi. U razdoblju od 26. studenog do 23. prosinca 2020. godine, dio […]

U sklopu projekta “Danas osnaženi – sutra uključeni“, sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, započeli smo s provedbom Programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina. Program je namijenjen svim dugotrajno nezaposlenim osobama, koje žele raditi na stjecanju kompetencija koje doprinose konkurentnosti na tržištu rada. Tijekom […]

Od 1. siječnja 2021. godine sudjelujemo kao partneri u provedbi trogodišnjeg projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“ čiji je nositelj Društvo za psihološku pomoć. Ostali partneri u provedbi projekta su Institut za razvoj tržišta rada, Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb […]