Probaj drugačije! – kampanja u sklopu programa “Novi smjer”

Program „Novi smjer“ usmjeren je prevenciji svih oblika ovisnosti kod djece osnovnoškolske dobi.  Jedan od oblika ovisnosti je i ovisnost o internetu koji danas, posebno zabrinjava roditelje i druge odrasle koji brinu o djeci i mladima. Uključuje ovisnost o društvenim mrežama (TikTok, Snapchat, Youtube, Discord, Instagram,…), online video igrama, online kockanju, kupnji putem interneta, pretraživanju i pregledavanju pornografskih sadržaja, kao i stalnu potragu za novim informacijama na internetu.

Upravo kroz kampanju u sklopu programa „Novi smjer“ želimo doprinijeti prevenciji ovisnosti o internetu!

Sadržaj kampanje možete vidjeti klikom na linkove: