Inicijativa BoliME – novi video

U okviru ovogodišnje kampanje Inicijative BoliMe Kad te boli, moraš reći vol. 2 (10.10.-16.10.), kojoj se priključila i naša Udruga, a koja potiče progovaranje o mentalnom zdravlju mladih, snimljen je i promotivni video.

Foto: Inicijativa BoliMe

Pogledajte ga! Video BoliMe