Završen proljetni ciklus grupnog rada s roditeljima u okviru programa „Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“

Sredinom svibnja 2021. godine održan je posljednji susret grupnog rada s roditeljima/skrbnicima, u okviru proljetnog ciklusa prve godine provedbe programa „Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“.

Opći cilj programa je doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih i podrške obiteljima u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku. Programom osiguravamo dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške, a kroz grupni rad s roditeljima unaprjeđujemo njihove kompetencije, kroz podršku u usvajanju vrednota i vještina nenasilnog odgoja i odgovornog roditeljstva.

Roditelji koji su sudjelovali na radionicama vrlo visoko su ocijenili kako sadržaj rada tako i mogućnost njihovog aktivnog sudjelovanja kao i stručnost, zalaganje i uvažavanje voditeljica radionica. Sudionici su naveli kako im je razgovor o temama koje su se obrađivale na radionicama pomogao. Zadovoljni su što su mogli izraziti svoje mišljenje, postaviti pitanja te dobiti podršku i smjernice članova grupe i voditeljica u rješavanju konkretnih problema s kojima se suočavaju. Svi uključeni korisnici preporučili bi drugim roditeljima sudjelovanje u ovakvom obliku podrške.

Drago nam je da su roditelji koji su sudjelovali na našim radionicama zadovoljni te da im je uključivanje u grupni rad pomoglo u njihovom roditeljstvu.

Novi ciklus grupnog rada s roditeljima započinje na jesen. Vjerujemo da će i roditeljima koji će se tek uključiti u program, ovakav oblik rada biti od pomoći.