Program “Zauzmi stav”

Novi trogodišnji program Udruge, u čijoj provedbi Udruga ostvaruje partnerstvo s tri osnovne škole u Gradu Zagrebu – OŠ Markuševec, OŠ Vladimira Nazora i OŠ Sesvetska Sopnica, financiran je od strane Ministarstva zdravstva. 

Program “Zauzmi stav” je program univerzalne prevencije za učenike starije osnovnoškolske dobi i ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za izvođenje u osnovnim školama.

Programom će biti obuhvaćena djeca starije osnovnoškolske dobi, njihovi roditelji te odgojno-obrazovni djelatnici.

Posebno rizična skupina za zlouporabu sredstava ovisnosti i ovisničko ponašanje su adolescenti, zbog specifičnosti njihove razvojne dobi. Jedan od rizičnih čimbenika za uključivanje u rizična ponašanja, pa tako i zlouporabu sredstava ovisnosti i ovisničko ponašanje je nedostatak socijalnih vještina, odnosno slabo razvijene socijalne kompetencije djece.

Opći cilj programa je doprinijeti prevenciji svih oblika ovisnosti kod osnovnoškolske djece, kroz radionice za jačanje osobnih i socijalnih vještina (komunikacijske vještine, empatija, asertivnost) učenika u ranoj adolescenciji (11-14 godina), jačanje vještina kritičkog promišljanja i donošenja odluka, odupiranje socijalnim utjecajima i pritiscima vršnjaka za uzimanjem sredstava ovisnosti.

Program uključuje i rad s roditeljima, kroz radionice u svrhu jačanja roditeljskih vještina te također i radionice za učitelje/nastavnike s ciljem osnaživanja njihovih kompetencija za rad s djecom i roditeljima u području prevencije ovisnosti.

Također, razvojem suradnje s različitim dionicima u lokalnoj zajednici, Udruga nastoji jačati multidiscplinarni pristup u području prevencije ovisnosti djece i mladih.