Nastavak provedbe programa “Zaštita prva djece i mladih u sustavu socijalne skrbi”

Nastavljamo s provedbom našeg dugogodišnjeg programa “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi”, kojeg sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih i podrške obiteljima u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku.

Programom osiguravamo dobro prilagođene, kvalitetne i dostupne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu i roditelje/skrbnike kako bi se umanjile posljedice nedjelotvornog roditeljstva, osnažile roditeljske  kompetencije, naročito vještine komunikacije i primjena nenasilnih odgojnih postupaka, unaprijedila psihosocijalna i/ili emocionalna prilagodba djeteta, odnosno spriječila daljnja progresija rizičnog ponašanja u obiteljskom funkcioniranju te preveniralo izdvajanje djece iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice.

Provedbom ovog programa osiguravamo dostupnost navedenih usluga u lokalnim zajednicama te na taj način nadopunjujemo angažman stručnjaka u obiteljsko pravnoj zaštiti te ih podržavamo provođenju mjera u njihovoj nadležnosti.