“Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi” – vrijedno nastavljamo

Iako u naslovu stoji kako “vrijedno nastavljamo”, zapravo ni u jednom trenu nismo zastali.

Projektom “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi” naša udruga i dalje osigurava dostupne izvaninstitucionalne socijalne usluge za djecu, mlade i roditelje/skrbnike u obiteljsko-pravnoj zaštiti centra za socijalnu skrb, unapređuje kvalitetu psihosocijalne i/ili emocionalne prilagodbe djece i mladih te kompetencija roditelja/skrbnika kroz podršku u usvajanju vrednota i vještina nenasilnog odgoja i odgovornog roditeljstva te osigurava kontinuiranu podršku stručnjacima u sustavu socijalne skrbi.

Posljednje, ali nikako manje važne aktivnosti su i promocija važnosti djelovanja na području zaštite dobrobiti djece i mladih te širenje mreže pružatelja socijalnih usluga u lokalnim zajednicama.