Program “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi” (2020.-2023.)

Započeli smo s provedbom trogodišnjeg programa „Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“. Odvijanje programa omogućeno je kroz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grada Zagreba. Planirano trajanje programa je od lipnja 2020. godine do svibnja 2023. godine, a provodimo ga u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Glavni cilj programa je doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku.

Specifični ciljevi programa su:

  • osiguravanje dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi i njihove roditelje/skrbnike
  • poboljšanje kvalitete psihosocijalne i/ili emocionalne prilagodbe djece i mladih kroz umanjivanje posljedica neadekvatnih odgojnih postupaka roditelja
  • poboljšanje kompetencija roditelja kroz podršku u usvajanju vrednota i vještina nenasilnog odgoja i odgovornog roditeljstva
  • osiguravanje kontinuirane podrške stručnjacima centara za socijalnu skrb
  • unaprjeđenje i širenje kvalitetnog mrežnog pristupa pružanja socijalnih usluga u zaštiti djece, mladih i obitelji u lokalnoj zajednici

Programske aktivnosti temelje se na obiteljskom pristupu i usmjerene su na cijelu obitelj. Programom osiguravamo dobro prilagođene, kvalitetne i dostupne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu i roditelje/skrbnike kako bi se umanjile posljedice nedjelotvornog roditeljstva, osnažila roditeljske kompetencije, naročito vještine komunikacije i primjena nenasilnih odgojnih postupaka, unaprijedila psihosocijalna i/ili emocionalna prilagodba djeteta, odnosno spriječila daljnja progresija rizičnog ponašanja u obiteljskom funkcioniranju te preveniralo izdvajanje djece iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice. Kako bismo osigurali i unaprijedili kvalitetu usluga za korisnike, kroz program se osigurava i kontinuirana podrška stručnjacima u sustavu socijalne skrbi te unaprjeđuje i proširuje kvalitetan mrežni pristup u zaštiti djece, mladih i obitelji u lokalnoj zajednici.