Zaključci s predavanja „Djeca u virtualnom svijetu – dvije strane medalje“

Predavanje je 17.11.2022. održala dr. sc. Sabina Mandić, mag.paed.soc. s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Predavanje je organizirano povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti koji se obilježava 15.11.-15.12.2022., a u sklopu programa Zauzmi stav financiranog od strane Ministarstva zdravstva i sa svrhom implementiranja unapređenja u području prevencije ovisnosti u lokalnim zajednicama.

Na predavanju su sudjelovali stručni suradnici koji su predstavnici sustava odgoja i obrazovanja (škola), socijalne skrbi (centara za socijalnu skrb), policije, zdravstva i organizacija civilnog društva, a koji djeluju u području prevencije ovisnosti.

Tijekom predavanja predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog tijekom 2020. i 2021. godine (Mandić, Dodig Hundrić i Ricijaš, 2022.) koji su pokazali kako društvene mreže svakodnevno koristi preko 60% mladih dok svakodnevno više od 8 sati društvene mreže koristi 9,2% mladih. Ovi podaci odnose se pretežito na djevojke. Mladići s druge strane pretežito svakodnevno igraju online igre (preko 10% njih). Kroz predavanje smo čuli i zabrinjavajuće podatke o različitim razinama ovisnosti kod učenika kao i podatke o različitim oblicima štetnih ponašanja prilikom korištenja interneta.

Kako bi se kvalitetno moglo pristupiti jačanju preventivnog rada s učenicima u školskom okruženju važno je poznavati karakteristike razvojne dobi te rizičnih i zaštitnih čimbenika (učenika i okruženja) kao i cjelokupnog konteksta. Škola i obitelj najvažnija su okruženja učenja i podrške te je kroz njih potrebno raditi na unaprjeđenju digitalne i medijske pismenosti učenika – razvijati sigurno korištenje interneta i načine zaštite te razvijati vještine kritičkog promišljanja. Također je važno kod učenika jačati socijalno-emocionalne kompetencije te zdrave stilove i navike življenja.

Kod svakog pojedinca važno je razvijati osobno odgovorno ponašanje u realnom i virtualnom okruženju.

Zahvaljujemo svima koji su nam se na predavanju pridružili uživo i online kao i dr. sc. Sabini Mandić na održanom predavanju.